Kết nối tài trợ với Trung tâm LIN – Tp Hồ Chí Minh

Các vòng tài trợ trong thời gian tới: • Tháng 03/2011 “Tài trợ nhỏ”: tối đa 27,000,000 đồng. Hạn chót nhận đề xuất dự án vào ngày 31/03/2011. • Tháng 09/2011 “Tài trợ hợp tác”: khuyến khích sự hợp tác giữa các tổ chức địa phương. LIN mong chờ các bản đề xuất đến từ hai hay nhiều đối tác […]

Người bệnh cần được giúp đỡ

Là con của một gia đình nghèo, cha mẹ đều đi làm mướn 1 tháng khoảng từ 10 đến 15 ngày. Năm 1998 em Cường bị nhiễm trùng huyết được chuyển đến bệnh viện nhi đồng I cắt đi lá lách, hiện nay hàng ngày em phải uống thuốc để điều trị. Dù bị bệnh tật nhưng em vẫn cố […]