Tin Tức & Sự Kiện
Dự án Vàm  Hồ gửi tặng sảm phẩm truyền thông của dự án cho các tổ chức, cá nhân có cùng mối quan tâm

Dự án Vàm Hồ gửi tặng sảm phẩm truyền thông của dự án cho các tổ chức, cá nhân có cùng mối quan tâm

5+ Vào ngay tối 22/11 trong bản tin thời sự Đài TH Bến Tre đã phát tin về hoạt động tổng kết dự án Vàm Hồ.
Dưới đây là một số hình ảnh của Hội thảo do TNV STT ghi nhận…