Tóm tắt thành tích Giải thưởng Tình nguyện viên 2011 của trưởng Nhóm STT Bến Tre

5


 
STT
Lĩnh vực đánh giá
A
Chất lượng tình nguyện viên
1

Cam kết (Động lực tình nguyện và tính bền vững của hoạt động tình nguyện).

– Tình nguyện đã giúp tôi cảm thấy sống có ích hơn, tuy là những công việc nhỏ bé nhưng tạo ra sự khác biệt lớn đối với từng mảnh đời bất hạnh, những vùng quê nghèo, hẻo lánh… Tôi rất hào hứng với các hoạt động Tình nguyện không chỉ trong quãng đời mình tham gia công tác Đoàn, Hội SV, Hội LHTN 20 năm qua; tuy đã trưởng thành nhưng chính môi trường Tình nguyện đã giúp tôi luôn gắn bó với Đoàn, Hội và chính những việc nhỏ dưới “thương hiệu” Tình nguyện đã đã đem lại những ý nghĩa rất lớn với không chỉ riêng tôi, gia đình mà cả trường của tôi, các nhóm cộng đồng của tôi. Đây chính là động lực thôi thúc tôi đóng góp cho cộng đồng ngày một tốt đẹp hơn.

2

Khả năng lãnh đạo (Khả năng gây ảnh hưởng và vận động những người khác tham gia tình nguyện).

– Thực tiễn từng là thủ lĩnh phong trào thanh nhiên HSSV trong trường CĐ đã giúp tôi rèn luyện và trưởng thành, có được sự tín nhiện và mối quan hệ tốt đẹp để qui tụ, đoàn kết và tập hợp những người tình nguyện. Sau 2 năm tiếp cận phong trào Ngày sáng tạo Việt Nam (VID) của Ngân hàng thế giới và các đối tác của Chính phủ Việt Nam tổ chức, từ năm 2007, khi lần đầu tiên đạt giải thưởng VID, tôi đã có thêm nguồn lực, điều kiện gây ảnh hưởng và vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác ngoài tổ chức Đoàn, trường học như những người về hưu tham gia các hoạt động tình nguyện trong những mô hình dự án tình nguyện cộng đồng mới ở Bến Tre.

3

Làm việc nhóm (Khả năng làm việc theo nhóm hoặc với các cá nhân khác không cùng tổ chức).

– Do yêu cầu công tác tình nguyện trong tình hình mới, những chương trình, dự án tình nguyện của bản thân tôi phụ trách đã tạo cho tôi một môi trường hoạt động nhóm rất đa dạng và cơ động theo yêu cầu của thực tiễn tình nguyện ở cộng đồng. Đây chính là yếu tố quan trọng giúp tôi liên tục thắng giải và thực hiện được các dự án phát triển cộng đồng do các tổ chức nước ngoài tài trợ.

Thành viên Ban điều hành dự án Dạy định hướng di chuyển cho người mù tỉnh Bến Tre, dự án MAPS phụ trách huấn luyện SV tham gia các lớp huấn luyện cho cơ sở trong toàn tỉnh tháng 7-8/2006.

– Thhành viên sáng lập Nhóm Ngày Sáng tạo Việt Nam (VID) Bến Tre, trực thuộc Hội CTĐ tỉnh Bến Tre và làm trưởng ban điều hành nhóm từ tháng 7/2007.

– Thành viên sáng lập Nhóm Sáng tạo Trẻ, trực thuộc trường CĐ Bến Tre, làm Trưởng ban điều hành nhóm từ tháng 1/2011.

4

Tính thích nghi(Khả năng làm việc trong những hoàn cảnh có nguy cơ rủi ro cao nhất hoặc rất khắc nghiệt, trong đó bao gồm cà việc hòa hợp với các thành viên từ những nền văn hóa khác biệt).

– Với kinh nghiệm của một cán bộ Đoàn, Hội, khi chuyển sang làm công tác tình nguyện cộng đồng, tự huy động nguồn lực thông qua các kênh quan hệ khác nhau, tôi đã từng bước rèn luyện và có được khả năng thích ứng hoạt động tình nguyện trong những tình huống khẩn cấp, nguy cơ rủi ro cao kể cả trường hợp khắc nghiệt như trong vận động phòng chống ma túy, mại dâm ở cộng đồng, truyền thông phòng chống HIV/AIDS… quá trình này giúp tôi tiếp cận và làm việc hòa hợp với các thành viên từ những nền văn hóa khác biệt như Mỹ, Bỉ, Thái Lan, Singapore, Inđônexia, Campuchia….Thông qua việc tham dự Hội nghị Quốc tế Phòng chống tham nhũng lần thứ XIV tại Thái Lan – 2010, kết nối mạng lưới tình nguyện viên quốc tế từ Tổ chức SJ Vietnam đưa tình nguyện viên nước ngoài lần đầu tiên về hoạt động dài hạn ở Bến Tre.

B
Năng suất
1

Tính nhất quán (Thời gian hoạt động tình nguyện, bao gồm cả thời gian hoạt động ngắt quãng).

Tôi đã tham gia hoạt động tình nguyện dưới nhiều hình thức khác nhau, là một giảng viên, hoạt động trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học, quan hệ quốc tế; tôi luôn nhất quán với mục tiêu hoạt động tình nguyện là lẽ sốn của mình, luôn nhận thấy mình có trách nhiệm tham gia hoạt động tình nguyện mọi lúc, mọi nơi. Chính vì vậy, tôi đã tham gia tình nguyện cộng đồng liên tục từ năm 1997 đến nay và nhận được nhiều bằng khen của TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, TƯ Hội SV Việt Nam, TƯ Hội CTĐ Việt Nam, UBND Bến Tre, UBND thành phố Bến Tre về thành tích hoạt động tình nguyện, tham gia các dự án cộng đồng, phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm giai đoạn 2001 – 2005

2

Sáng kiến (Khả năng chủ động xử lý các tình huống và có những hành động thích hợp với những tác động nhỏ nhất bên ngoài).

– Môi trường hoạt động tình nguyện đã thôi thúc tôi luôn tìm tòi và đưa ra những sáng kiến để chủ động xử lý tình huống, đáp ứng yêu cầu, thực tiễn hoạt động tình nguyện đặt ra. Đây chính là nguyên nhân giúp tôi liên tục đạt giải thưởng Ngày Sáng tạo Việt Nam từ năm 2007 – 2009 ; vào vòng chung kết Ngày sáng tạo phòng chống AIDS Việt Nam năm 2007 – 2010, giải thưởng VACI 2011.

3

Khả năng điều phối (Khả năng tổ chức các hoạt động bằng những nguồn lực và phương pháp sẵn có bao gồm cả khả năng mở rộng nguồn lực).

– Thực tề hoạt động các dự án đạt giải VID, giải của quỹ FORD, VACI, LIN… đã giúp tôi có được khả năng điều phối, tổ chức thực hiện các hoạt động tình nguyện không chỉ bằng nguồn lực đã có, mà còn mở rộng huy động nguồn lực, nhân rộng dự án phục vụ cộng đồng, năm 2009 tôi đã kết nối cùng sở LĐTB&XH Bến Tre tiếp cận dự án Tương lai, Tp Hồ Chí Minh để chuẩn bị chia sẻ nhân rộng dự án giáo dục trẻ em đường phố Bến Tre vào năm 2012.

4

Đổi mới(Khả năng điều chỉnh và giới thiệu các cách hay các phương pháp làm việc mới).

– Trong các hoạt động tình nguyện của mình, tôi không chỉ chú trọng đến việc thực hiện theo các cam kết với nhà tài trọ mà còn chíu trọng lưu trữ hồ sơ, nghiên cứu, đúc rút thực tiễn, phổ biến nhân rộng cho nhiều tổ chức, nhiều người cùng tham gia các hoạt động tình nguyện. Từ hoạt động tình nguyện theo mô hình Sáng tạo Trẻ, đến nay tôi đã chuyển giao hoạt động tình nguyện theo mô hình mới (không dùng ngân sách nhà nước) cho thành Đoàn Bến Tre, Hội Chữ thập đỏ Bến Tre, Hội nhà báo Bến Tre…

C
Ảnh hưởng
1

Liên quan tới các ưu tiên phát triển (Hoạt động tình nguyện đóng góp tới các ưu tiên phát triển, cụ thể là kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cũng như các mục tiêu thiên niên kỷ).

– Do các hoạt động tình nguyện tôi tham gia nằm trong khuôn khổ các chương trình phát triển cộng đồng, nhân đạo, xã hội của các tổ chức trong và ngoài nước nên có nhiều đóng góp tích cực cho các mục tiêu ưu tiên phát triển ; phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cũng như các mục tiêu thiên niên kỷ ở địa phương như xóa đói, giảm nghèo, phổ cập và phát triển giáo dục, an toàn giao thông, bảo tồn di ản văn hóa dân tộc, an toàn thực phẩm, an sinh xã hội, minh bạch và phát triển bền vững, môi trường…

2

Hiệu quả (Hoạt động tình nguyện có khả năng đóng góp vào sự thay đổi hoặc đạt được kết quả cao bao gồm cả các giá trị kinh tế xã hội đáng kể).

Là người chủ trì nghiên cứu, xây dựng đề án dự thi, sau khi đạt giải, nhận kinh phí tài trợ thực hiện các chương trình dự án có đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; cụ thể như sau;

+ Xây dựng và bảo vệ thành công đề án dự thi Ngày sáng tạo Việt Nam (VID) năm 2007 chủ đề “An toàn Giao thông”, được giải thưởng 7. 500 USD để triển khai thực hiện; đã triển khai thực hiện thành công.

+ Xây dựng và bảo vệ thành công đề án dự thi Ngày sáng tạo Việt Nam (VID) năm 2008 chủ đề “An toàn thực phẩm”, được được giải thưởng 15. 000 USD để triển khai thực hiện thành công.

+ Xây dựng và bảo vệ thành công Dự án “Sưu tầm, truyền dạy dân ca tại huyện Mõ Cày, Bến Tre” được CEEVN tài trợ 4.000 USD đã triển khai thực hiện thành công tháng 8 năm 2008.

+ Xây dựng và bảo vệ thành công đề án dự thi Ngày sáng tạo Việt Nam (VID) năm 2009 chủ đề “Nâng cao tính trách nhiệm và minh bạch, giảm tham nhũng” được giải thưởng 15. 000 USD để triển khai thực hiện thành công.

+ Xây dựng và bảo vệ thành công Dự án bảo tồn động vật hoang dã “Sổ tay bảo vệ sân chim Vàm Hồ”, Ba Tri, Bến Tre – năm 2010 được tài trợ 9. 000 USD đang triển khai.

+ Xây dựng và bảo vệ thành công Dự án Tiếp bước đến trường” được AmCham United Way Việt Nam tài trợ 3.000 USD thông qua Hội CTĐ trường CĐ Bến Tre, chăm lo cho 4 SV có hoàn cảnh khó khăn năm học 2010 – 2011. 

+ Xây dựng và bảo vệ thành công Dự án Trang bị phòng máy và dạy vi tính cho trẻ em xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre được AmCham Việt Nam tài trợ 75.00 USD thông qua trường THCS và Hội Khuyến học xã Châu Hưng, tháng 7 năm 2011. 

+ Xây dựng và bảo vệ thành công đề án dự thi Sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam– VACI 2011 được giải thưởng 15. 000 USD chuẩn bị triển khai thực hiện cuối năm  2011 – 2012.

3

Tính tái tạo (Tiềm năng phát triển cáchoạt động của tình nguyện viên tiếp ở những khu vực, tình huống hay đối tác khác).

– Do kết hợp từ thực tiễn giáo dục, môi trường sư phạm ở một địa phương giàu tiềm năng tình nguyện, tôi luôn xác định môi trường tình nguyện là mái trường kỳ diệu giúp huấn luyện căn bản và nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động tình nguyện. Tôi luôn ấp ủ và chủ trương hoạt động tình nguyện phải có tính tái tạo, do đó luôn chú trọng để có thể tham gia đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp cộng đồng và giao tiếp sư phạm cho cán bộ Đoàn, Hội SV, Hội CTĐ trong nhà trường giúp người tình nguyện luôn thích nghi và nhân rộng, nối dài vòng tay tình nguyện.Từ đó khơi dậy tiềm năng tình nguyện viên tiếp ở những địa bàn, đối tác khác ; môi trường giáo dục giúp tôi có cơ sở khoa học, thông tin và tài liệu để gắn kết Tình nguyện vào giảng dạy một số học phần về Phương pháp dạy học ở trường sư phạm; Phương pháp dạy học cho người lớn ở các Trung tâm học tập cộng đồng rong tỉnh; Công tác xã hội hoá giáo dục; Công tác đoàn thể cho học viên là Hiệu trưởng, hiệu phó các trường MN, TH & THCS tại trường CĐ Bến Tre mà tôi đang phụ trách. Giảng dạy các chuyên đề về kỹ năng sống, phòng chống HIV/AIDS, … cho HSSV trong các tuần lễ Công dân sinh viên đầu năm học hàng năm tại trường CĐ Bến Tre.

– Tôi luôn nung nấu suy nghĩ, tìm ra cách thức duy trì, kết nối phát triển phong trào tình nguyện của Đoàn, Hội trong thời kỳ hội nhập và hợp tác quốc tế sâu rộng. Đưa tình nguyện trở thành một một “bài học” lớn trong nhà trường, xác lập nhà trường là điểm tựa để thúc đẩy và nâng tầm hoạt động tình nguyện trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay.

(TTr. TH)