Tin Tức & Sự Kiện
Trưởng nhóm Sáng tạo Trẻ, trường Cao đẳng Bến Tre đạt Giải thưởng tình nguyện xuất sắc năm 2011

Trưởng nhóm Sáng tạo Trẻ, trường Cao đẳng Bến Tre đạt Giải thưởng tình nguyện xuất sắc năm 2011

5

Giải thưởng tình nguyện xuất sắc được trao cho 10 cá nhân và tổ chức liên quan đến tình nguyện nhằm ghi nhận những đóng góp tình nguyện của họ cho xã hội trên các lĩnh vực: y tế, giáo dục, môi trường, phòng chống và quản lý thảm họa, sức khỏe bà mẹ và dinh dưỡng, chăm sóc người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn, bình đẳng giới… Đây là giải thưởng đầu tiên với quy mô lớn nhằm tôn vinh tình nguyện viên và những đóng góp của họ cho sự phát triển của đất nước.

Về giải thưởng cá nhân, đối với công dân Việt Nam: Tuổi từ 15 trở lên đang sinh sống tại Việt Nam, có ít nhất 3 năm liên tục hoạt động tình nguyện với tư cách là tình nguyện viên (TNV) trên các lĩnh vực: y tế, giáo dục, môi trường, văn hóa, phát triển cộng đồng; các hoạt động tình nguyện do TNV phải thiết thực và mang lại hiệu quả cho đối tượng hưởng lợi và cho cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Đối với công dân nước ngoài: Tuổi từ 18 trở lên có quá trình làm việc như một tình nguyện viên tại Việt Nam ít nhất 1 năm trở lên, có những đóng góp thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường, văn hóa, phát triển cộng đồng. Cá nhân phải thuộc 1 tổ chức/đơn vị có tư cách pháp nhân hay một tổ chức/chi nhánh được phép hoạt động tình nguyện Việt Nam.