Watch Us

Unleash your creativity

<strong>QUỸ HỌC BỔNG HUỲNH TẤN PHÁT</strong> <strong>– NHỊP CẦU CỦA CON  Đ𝗨̛𝗢̛̀𝗡𝗚 Đ𝗘̂́𝗡𝗗𝗨𝗛𝗢̣𝗖: 𝗪𝗢𝗥𝗞𝗦𝗛𝗢𝗣𝗛𝗔̀𝗡𝗛𝗧𝗥𝗔𝗡𝗚𝗗𝗨𝗛𝗢̣𝗖𝗜𝗥𝗘𝗟𝗔𝗡𝗗</strong>

QUỸ HỌC BỔNG HUỲNH TẤN PHÁT – NHỊP CẦU CỦA CON  Đ𝗨̛𝗢̛̀𝗡𝗚 Đ𝗘̂́𝗡𝗗𝗨𝗛𝗢̣𝗖: 𝗪𝗢𝗥𝗞𝗦𝗛𝗢𝗣𝗛𝗔̀𝗡𝗛𝗧𝗥𝗔𝗡𝗚𝗗𝗨𝗛𝗢̣𝗖𝗜𝗥𝗘𝗟𝗔𝗡𝗗

Chuỗi chương trình “Đường đến du học” là một sáng kiến của Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên có mong ước đi du…