Watch Us

Unleash your creativity

HỘI THẢO “<a href="https://thanhnien.vn/danh-nhan-van-hoa-nguyen-dinh-chieu-tren-van-dan-the-gioi-post1473191.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">THI HÀO DÂN TỘC, DANH NHÂN VĂN HÓA</a> NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU: HƯỚNG TIẾP CẬN VÀ THÀNH TỰU NGHIÊN CỨU MỚI” – BÀI HỌC LỚN TRI ÂN <br>CỤ ĐỒ CHIỂU TỪ GÓC NHÌN HỌC THUẬT

HỘI THẢO “THI HÀO DÂN TỘC, DANH NHÂN VĂN HÓA NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU: HƯỚNG TIẾP CẬN VÀ THÀNH TỰU NGHIÊN CỨU MỚI” – BÀI HỌC LỚN TRI ÂN 
CỤ ĐỒ CHIỂU TỪ GÓC NHÌN HỌC THUẬT

Nằm trong chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Đình Chiểu theo Nghị quyết của UNESCO. Thiết thực tưởng niệm […]