Watch Us

Unleash your creativity

TRƯỜNG ĐH VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ KẾT NỐI VIỆT NAM: ĐỐI THOẠI LIÊN NGÀNH 14 “SỐNG CÙNG DI SẢN, TÁI TẠO/TẠO DI SẢN: VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI”(14TH ENGAGING WITH VIETNAM CONFERENCE)

TRƯỜNG ĐH VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ KẾT NỐI VIỆT NAM: ĐỐI THOẠI LIÊN NGÀNH 14 “SỐNG CÙNG DI SẢN, TÁI TẠO/TẠO DI SẢN: VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI”(14TH ENGAGING WITH VIETNAM CONFERENCE)

Trong các ngày từ 1-6/8/2023, giảng viên và sinh viên đang sinh hoạt tại Câu lạc bộ SV NCKH thuộc khoa Quản lý Văn hóa, nghệ thuật, trường ĐH Văn…