BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 ĐỊNH HƯỚNG TRỌNG TÂM HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Tóm tắt hoạt động năm 2021 Năm 2021 hoạt động nhóm Sáng tạo Khởi nghiệp Bến Tre (Sáng tạo Trẻ- STT) diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và hạn mặn gay gắt, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng nhóm STT đã phát triển với những sự kiện chính tạo hiệu ứng từ các chương trình của tỉnh và […]

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 ĐỊNH HƯỚNG TRỌNG TÂM HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Tóm tắt hoạt động năm 2019 Năm 2019 trong bối cảnh tỉnh nhà triển khai Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp & Phát triển doanh nghiệp, phong trào Sáng tạo Trẻ đã phát triển với những sự kiện chính tạo hiệu ứng từ các chương trình của tỉnh và nhà trường: * Tháng 1: – Kết nối phát triển DNXH […]

Trưng cầu ý kiến xây dựng Báo cáo tóm tắt tổng kết hoạt động Dự án C1-082

TÓM TẮT TÌNH HÌNH 1. Những hoạt động đã làm so với kế hoạch – Họp báo giới thiệu Dự án (11/12/2013): thống nhất phương án mời gọi thiết kế bộ công cụ nghiên cứu của Dự án, trưng cầu ý kiến chuyên gia, thống nhất kế hoạch triển khai Dự án, thống nhất đầu mối liên lạc và điều […]