Triển khai CLB tiếng Anh

Nhóm Sáng tạo Trẻ Bến Tre là một nhóm cộng đồng hoạt động với mục tiêu nghiên cứu và thúc đẩy hệ sinh thái sáng tạo xã hội và vì sự phát triển bền vững tại Bến Tre và khu vực. STT là cầu nối hội tụ tri thức, tạo ra tri thức và lan truyền tri thức, thực hành […]