TỔNG KẾT DỰ ÁN  “TRIỂN LÃM ẢNH CÁC GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG”

Ngày 18/5/2022, tại Nhà Văn hóa Người cao tuổi Bến Tre Nhóm Sáng tạo Khởi nghiệp Bến Tre đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức ngày hội tổng kết Dự án Triển lãm ảnh các giải pháp năng lượng bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (Triển […]