DA Dạy Chữ Dạy Nguời
Thông tin chuẩn bị tổng kết  Dự án Hội thi thiết kế bài giảng GDLC – P/141

Thông tin chuẩn bị tổng kết Dự án Hội thi thiết kế bài giảng GDLC – P/141

5Thực hiện hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam về báo cáo hoạt động đến cuối kỳ các dự án VACI 2011; Ban điều hành dự án “Hội thi thiết kế bài giảng phục vụ ngoại khóa giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên Bến Tre”, P141 đã chuẩn bị phiếu khảo sát, lượng giá tổng kết dự án.
Nhằm tạo môi trường tiếp tục triển khai một số hoạt động kết nối, chia sẻ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm thúc đẩy giáo dục liêm chính cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho P141 trong quá trình khảo sát, lượng giá hiệu quả dự án gắn với việc bình nghị, đề xuất thi đua, khen thưởng cuối kỳ Dự án; đầu tư phối hợp và hỗ trợ hưởng ứng VACI2013 do Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và Thanh tra Chính phủ phát động vào cuối tháng 11/2012; Ban điều hành dự án kính đề nghị quý phòng, trường học tham gia dự án dành thời gian hoàn thành phiếu khảo sát phục vụ tổng kết dự án từ ngày nhận thông tin đến ngày 25 tháng 11 năm 2012.

Ban điều hành dự án P141kính đề nghị quý sở, ngành; quý phòng, các và trường quan tâm ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho dự án “Hội thi thiết kế bài giảng phục vụ ngoại khóa giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên Bến Tre” trong quá trình triển khai các hoạt động đến cuối kỳ.

Trân trọng kính chào./.

BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN