Tin Tức & Sự Kiện
Dự án P/141 làm việc với Thanh tra tỉnh Bến Tre V/v tổng kết dự án và hưởng ứng VACI2013

Dự án P/141 làm việc với Thanh tra tỉnh Bến Tre V/v tổng kết dự án và hưởng ứng VACI2013

5

 
Căn cứ công văn số 210/CCTN-P4 ngày 27 tháng 10 năm 2011 Thanh tra Chính phủ gửi UBND tỉnh Bến Tre V/v thực hiện đề án thuộc chương trình VACI 2011; căn cứ các công văn số 4783/UBND-VHXH ngày 27 tháng 10 năm 2011; công văn số 839/UBND-VHXH ngày 05 tháng 3 năm 2012 V/v phê duyệt Kế hoạch triển khai dự án “Hội thi thiết kế bài giảng phục vụ ngoại khóa GDLC cho thanh thiếu niên Bến Tre” của UBND tỉnh Bến Tre. Theo lịch hoạt động đến cuối kỳ của Dự án P/141, ngày 8 tháng 11 năm 2012; tại cơ quan Thanh tra tỉnh Bến Tre, Ban điều hành Dự án đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Thanh tra tỉnh để báo cáo về tình hình, kết quả hoạt động dự án “Hội thi thiết kế bài giảng phục vụ ngoại khóa GDLC cho thanh thiếu niên Bến Tre, một số đề xuất, kiến nghị phối hợp tuyên truyền công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh nhà thời gian tới.
Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh Bến Tre, phòng Pháp chế PCTN  làm việc với P141 có các ông Nguyễn Văn Xuân, phó chánh TT tỉnh, ông Trần Văn Thọ, trưởng phòng PCPCTN, các lãnh đạo và Thanh tra viên của phòng PCPCTN. Ban điều hành Dự án P/141, trường Cao đẳng Bến Tre có PGSTS Lê Mạnh Tân, cố vấn nhóm STT, ông Phạm Văn Luân, trưởng BĐH DA, ông Nguyễn Văn Vũ Hùng ĐPV DA
                          PGSTS Lê Mạnh Tân (ngồi)

Mở đầu buổi làm việc, Trưởng BĐH P141 đã bày tỏ sự trân trọng ghi nhận và chân thành cám ơn Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Bến Tre thời gian qua đã hết sức quan tâm, hỗ trợ triển khai Dự án Hội thi thiết kế bài giảng phục vụ ngoại khóa GDLC cho thanh thiếu niên Bến Tre, đồng thời nêu rõ mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Bến Tre để Dự án Hội thi thiết kế bài giảng phục vụ ngoại khóa GDLC cho thanh thiếu niên Bến Tre hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ theo cam kết với nhà tài trợ, Thanh tra Chính phủ và phê duyệt của UBND tỉnh Bến Tre. Trưởng BĐHDA cũng đã báo cáo tóm tắt tình hình, tiến độ, kết quả hoạt động  Dự án, thông tin và thống nhất lịch, nội dung, hình thức tổng kết DA, vận động  hưởng ứng VAC2013 và phối hợp chuyển giao, nhân rộng dự án….

Trưởng BĐH DA (đứng) đang báo cáo tại buổi làm việc
 Sau khi nghe P141 trình bày toàn bộ thông tin về hoạt động dhảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng về các nội dung đã trình bày tại cuộc làm việc, trao đổi thẳng thắn và chốt lại từng nội dung, đề xuất, kiến nghị.
Ông Nguyễn Văn Xuân – PCTT tỉnh Bến Tre (bìa phải)
Phát biểu kết luận buổi làm việc của Thanh tra tỉnh Bến Tre đã cơ bản thống nhất với nộidung trình bày của P/141 và ý kiến các cố vấn, chuyên gia, thành viên tham gia cuộc làm việc. Theo đó, Thanh tra tỉnh khẳng định P141 là 1 mô hình mới với nhiều hoạt động phong phú, có tác động giáo dục tích cực, sức lan tỏamạnh… cần đưiợc tiếp tục quan tâm đầu tư, phát triển. Do điều kiue65n công tác cuối năm của nhiều đơn vị, Thanh tra tỉnh và dự án thống nhất điều chỉnh lịch Hội thảo tổng kết P141 sẽ được tiến hành vào 8g sáng  ngày 12/12/2012.
STT sẽ tiếp tục thông tin về quá trình tiến tới sự kiện này
                                                                                                                       (TVN-STT)