Dự án đã thực hiện
Nhóm Giọt nắng – Tp Hồ Chí Minh và  Hội viên Cựu giáo chức Tp Bến Tre thăm chùa Phật Minh

Nhóm Giọt nắng – Tp Hồ Chí Minh và Hội viên Cựu giáo chức Tp Bến Tre thăm chùa Phật Minh

5


các TNV đang tập kết hàng hóa,  nhu yếu phẩm chuẩn bị tặng các em tại chùa

Trưởng nhóm Giọt nắng đang sinh hoạt với các em

Tổ chức trò chơi cho các em đang sống tại chùa

Cô Huỳnh lan, CT Hội Cựu GC Tp Bến Tre đang phát biểu tại cuộc gặp gỡ
270″ src=”/wp-content/uploads/2016/04/DSC02499-468×410.jpg” alt=”” />
Trưởng nhóm Giọt nắng tặng quà và ân cần hỏi thăm 1 em nam

Cô Huỳnh Lan phát quà cho các em

Đọc thư của các anh chị TNV Giọt nắng do bận công tác không tham gia chuyến đi

Giọt nắng đã đem đến cho trẻ em ở chùa Phật Minh 1 ngày chủ nhật nồng ấm tình thương và tình nghĩa..

Dưới đây là danh sách 61 em mồ côi đang nương náu tại chùa Phật Minh

//) ANH  SÁCH TRẺ EM KHÔNG NƠI NƯƠNG TỰA

                        ĐANG SỐNG TẠI  CHÙA PHẬT MINH 

                                         tính đến tháng ngày 31/3/2012

 

 TT

       Họ và tên

 Nữ

Năm sinh

Pháp danh

  Ghi chú

01  

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Lê Thị Kim Thanh

Nguyễn Thi Như Ý

Ngô T Bích Loan

Hòang Kim Thu

Trịnh Thị Thu Thanh

Lê Thị Mỹ Lệ

H’ Liêm Bkrông

Nguyễn Thị Nguyên

Nguyễn T Hồng Ngọc

Nguyễn T Thanh Chi

Nguyễn Thanh Tịnh

Phan Thị Thủy Tiên

Trần Thị Hậu

Dương T PhươngThảo

Lương Quang Tuấn

Lương Quang Tú

Lương Quang Khang

Phạm Kim Hải

Tôn Thất Tân

H’ Út Bkrông

Phan Đức Mỹ

Nguyễn Thanh Tâm

Phạm Anh Lực

Hoàng Thị Phượng

Hoàng Thị Tươi

Hoàng Thị Oanh

Hoàng Thị Yến Nhi

H’ Nhi Bkrông

H’ Lan Bkrông

Phan Đức Nhựt

Nguyễn Thanh Thủy

R’ Chăm H’ Bé

R’ Chăm H’ Thơm

R’ Chăm H’ Sách

R’ Chăm H’ Thiêm

Y Zôn Ê Ban

Y Zôi Ê Ban

Nguyễn Ngọc Thành

Nguyễn Minh Trung

Lê T Hồng Ngân                 

Lê T Hồng Hà                     

Lê Xuân Linh

Y Man

Nguyễn Minh Thiện

H’Chăm H’Em

Nguyễn Đức Lộc

K’Pả H’Na

K’Pả H’Nghi

K’Pả H’Hân

R’Ma H’Si La

R’Ma H’Sa Ra

Nguyễn T Tố Quyên

Lê Văn Đan Huy

Y Hiếu

Đinh Văn Lưu

Mai Quang Minh

Lê Thi Hoàng Mai

Nguyễn Minh Trí

H’ Nga Y Ban

Nguyễn Minh Dân

Y Khôn Ê Ban

   X

   X

   X

   X

   X

   X

   X

   X

   X

   X

   X

   X

   X

   X

  

  

  

 

 

 

  

 

 

  X

  X

  X

  X

  X

  X

 

  X

 

  X

 

  X

  X

  X

 

 

  X

  X

  X

  X

 

 

 

 

  X

  X

 

 

  X

 

 

 

 

  X

 

  X 

 1992

 1992

 1988

 1993

 1996

 1996

 1997

 1997

 1997

 1999

 2004

 2004

 2007

 2007

 1994

 1996

 2001

 1998

 1998

 1999

 2001

 2006

 1998

 1999

 2001

 2005

 2006

 2006

 2005

 2006

 2009

1998

 2001

 2005

 2000

 2007

 2007

 2010

 8/3/2011

 2006

 2007

 1999

 2004

 6/2011

 1996

 1998

 1997

 2006

 2009

 1999

 2005

 2011

 2008

 2001

 2002

 2006

 1956

 1/2012

 2000

 2008

 2008

Diệu Thắng

Diệu Trí

Diệu Tiến

Diệu Tín

Diệu Thành

Diệu Trọng

Diệu Tiên

Diệu Tâm

Diệu Tú

Diệu Tường

Diệu Trang

 

 

Diệu Thảo

Minh Thành

Minh Trí

Minh Toàn

Minh Triều

Minh Thuận

Diệu Thân

 

Minh Thông

Minh Trí

Diệu Thiền

Diệu Tốt

Diệu Tu

Diệu Từ

 

 

 

 

 

 

 

 

Minh Tu

Minh Tấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học TPHCM

          

         

Chùa PM

Lớp 6

Lớp 8

Lớp 6

Lớp 5

Lớp 9

Lớp 5

Lớp 1

Lớp 2

Mẫu giáo

Mẫu giáo

Lớp 12

Lớp 10

Lớp 5

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 5

Lớp 2

Mẫu giáo

Lớp 7

Lớp 6

Lớp 4

Mẫu giáo

Lớp 1

Mãu giáo

Lớp 1

Mẫu giáo

 

Lớp 5

Lớp 1

Lớp 1

Lớp 3

Mẫu giáo

Mẫu giáo

 

 

Lớp 1

Mẫu giáo

Lớp 6

Lớp 1

 

Lớp 6

Lớp 6

Lớp 9

Mẫu giáo

 

 

 

 

 

Lớp 4

Lớp 4

Mẫu giáo

Chất độc DC

 

+ Tổng cộng danh sách này có 61 em, nữ: 31; nam: 30

                                                                         (Tổng hợp tin, ảnh: NKK- STT)