DA Dạy Chữ Dạy Nguời
V/v hướng dẫn các trường tổ chức Hội thi cấp cơ sở dự án P.141

V/v hướng dẫn các trường tổ chức Hội thi cấp cơ sở dự án P.141

5

Việc  tổ chức cuộc thi cấp trường lưu ý cần lồng ghép một cách linh hoạt, sáng tạo việc chuẩn bị, triển khai kế hoạch với các hoạt động chuyên môn phù hợp của đơn vị như: sinh hoạt tổ chuyên môn, thao giảng, phụ đạo, bồi dưỡng học sinh, hội thảo, diễn đàn, sáng kiến kinh nghiệm bàn về các vấn đề thuộc phạm vi các môn học có thể tích hợp, khai thác các hoạt động ngoại khóa giáo dục đạo đức, giáo dục công dân, cụ thể cho yêu cầu giáo dục liêm chính cho HSSV theo hướng tăng cường sự tham gia của người học, cộng đồng, các lực lượng xã hội vào quá trình giáo dục toàn diện cho học sinh theo lộ trình dự án đã qui định.
Các trường tùy điều kiện có thể hình thành ban chỉ đạo, ban tổ chức đồng thời là ban giám khảo của trường hoặc cụm trường theo sự thống nhất giữa các bên tham gia để biên soạn thể lệ hội thi của trường mình dựa trên khung thể lệ chung của Hội thi do Dự án gợi ý.
Kế hoạch kèm phụ lục kinh phí, danh sách các trường/cá nhân có bài tham dự hội thi cấp cơ sở, danh sách đề nghị tham gia BGK do trường đầu mối tập hợp gửi về VP Dự án theo địa chỉ bên dưới chậm nhất trước khio tổ chức Hội thi 10 ngày.

– V/v hướng dẫn sử dụng kinh phí tổ chức cuộc thi cấp trường
Khung kinh phí hỗ trợ của dự án cần được các trường sử dụng theo hướng linh hoạt, hiệu quả và tiết kiệm nguồn hỗ trợ cũng như yêu cầu cần có nguồn “đối ứng” của đơn vị, người tham gia dự thi (nếu có – chủ yếu là phần chuẩn bị có tính chất cá nhân, thể hiện sự đầu tư của người dự thi) nhằm đảm bảo kế hoạch được triển khai thành công.

Danh mục chi – BGK 5 người/Trường (4 ngườicủa mỗi trường ), tư vấn (1 người do DA mời) 200,000/ 1 ngừơi ,Danh sách ký nhận theo mẫu qui  định của VACI
– Đi lại dự Hội thi ở các trường (dành cho chuyên gia, tư vấn của DA được cử đến làm việc với  trường)  Khoán 500,000 , biên nhận theo Km, công tác phí  theo mẫu qui  định của VACI
– Trang trí, tuyên truyền, hình ảnh…  Khoán 500,000 Chi theo hoá đơn qui  định của VACI (Dự án cung cấp theo thực tế)
– Nước uống, văn phòng phẩm ( giấy khen của trường …)  Khoán 500,000 Chi theo hoá đơn qui  định của VACI (khoán) theo mẫu qui  định của VACI
– Phục vụ, vệ sinh, dẫn chương trình, chi phí phát sinh  Khoán 500,000 Danh sách ký nhận, hóa đơn theo mẫu qui  định của VACI
– 1 Giải thưởng dành cho trường /cụm trường     
– 1 Giải nhất (tiền mặt )  3,000 000đ  Danh sách ký nhận theo mẫu qui định của VACI
– 1 Giải nhì (tiền mặt )  2.000 000đ  Danh sách ký nhận theo mẫu qui định của VACI
– 1 Giải ba (tiền mặt)  1.000 000đ  Danh sách ký nhận theo mẫu qui định của VACI
– 2 Giải KK (tiền mặt)  500 000đ /1 giải  Danh sách ký nhận theo mẫu qui định của VACI

Khung kinh phí gợi ý trên đây có thể  linh hoạt thay đổi theo qui mô và hiệu quả công tác chuẩn bị, sự tham gia của các trường, các tổ chức và cá nhân quan tâm. Dự án đang tích cực vận động thêm nguồn lực tài trợ thông qua các hình thức trợ giúp chuyên môn dành cho các trường có nhu cầu và có quá trình chuẩn bị, triển khai tích cực, sáng tạo đáp ứng yêu cầu nhà tài trợ và sự thống nhất của cơ quan có thẩm quyền.
Tuy nhiên cần đảm bảo thực hiện Quy định sử dụng kinh phí của Dự án và các yêu cầu sau về mặt thủ tục giải ngân của nhà tài trợ với tính minh bạch và hiệu quả cao nhất trong sử dụng, chi tiêu :
1- Tổng kinh phí hỗ trợ từ dự án cho 1 hội thi cấp cơ sở là 10. 000 000 đ; đây là hoạt động thuộc lĩnh vực chuyên môn của nhà trường nên nếu có phát sinh đề nghị các trường có phần đối ứng, dự án sẽ ghi nhận và báo cáo nhà tài trợ, các cấp có thẩm quyền biết và theo dõi, hỗ trợ.
2- Nguồn kinh phí hỗ trên đảm bảo chi khen thưởng (7.000 000 đ) cơ cấu giải thưởng đã công bố ; ngày tổng kết hội thi BĐH Dự án sẽ đến dự và trao trực tiếp ; việc quyết định chính thức việc khen thưởng (ký quyết định và giấy khen của trường hoặc phòng GDĐT sẽ do Hiệu trường trường đầu mối/trưởng phòng GDĐT ra quyết định).
3- Chí phí gián tiếp khác (3.000 000 đ) Dự án tạm ứng 50 % vào 20/3 để các trường chủ động trong khâu chuẩn bị, ngày tổng kết hội thi Dự án giao tiếp 50 % còn lại và nhận các hóa đơn chứng từ đã tạm ứng 50 %. (trường hợp các trường cần sớm hơn thì có thể nhận ngay sau khi gửi hồ sơ thanh toán tạm ứng. Trong các danh mục chi này các trường có thể linh hoạt nhưng phải đảm bảo trong khung kinh phí (các danh mục phải thực hiện) định mức chi có thể thay đổi cho phù hợp thực tế và phần đối ứng của đơn vị (nếu có) nhưng đảm bảo thủ tục :
+ Chi mua sắm từ 100. 000 đ đến dưới 1. 000 000 đ phải có hóa đơn tài chính loại thông thường (không có 10 % GTGT) ; các khoản chi trên 1.000 000 phải có hóa đơn tài chính ghi rõ 10 % GTTT. Ghi người thanh toán trong hóa đơn là :

– Dự án Hội thi TKBG, NK GDLC – P.141
– Địa chỉ : Trường CĐ Bến Tre, ấp 1, Sơn Đông, Tp Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

+ Các trường có thể tiết kiệm phần chi mua sắm để chuyển sang bồi dưỡng, hỗ trợ làm việc, đi lại cho các thành viên BGK, tư vấn (hoặc mở rộng thành phần thành BTC hội thi) nhưng vẫn theo định mức khung hỗ trợ qui định của khung kinh phí trên/ 1 người/ hoạt động của cả hội thi (nếu chỉ sử dụng nguồn hỗ trợ của Dự án), việc ký nhận sẽ do người thực hiện công việc ký nhận trực tiếp theo biểu mẫu quy định (đính kèm); lưu ý khả năng phải chịu thuế thu nhập cá nhân đối với các trường hợp chi trả dưới hình thức thuê chuyên gia, tư vấn, BGK… Toàn bộ các khoản chi của Dự án đã bao gồm thuế GTTT, thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng, lĩnh vực, định mức qui định), dự án không chịu trách nhiệm chi trá các khoản phát sinh do thực hiện nghĩa vụ thuế theo luật định.
       Thông tin chi tiết và hướng dẫn xây dựng kế hoạch, sử dụng kinh phí hỗ trợ của dự án:
Văn phòng Dự án P.141, Phòng NCKH-QHQT, trường CĐ Bến Tre
Điện thoại: 0753545018; gặp Hùng Fax : 0753820103.
 Email: sangtaotre2010@gmail.com
Trân trọng kính chào./.

                    BĐH DỰ ÁN