Dự án PARAFF/C1-082
Giới thiệu mô hình nhân rộng dự án PARAFF/C1-082 – Nghiên cứu về BHYT ở Bến Tre

Giới thiệu mô hình nhân rộng dự án PARAFF/C1-082 – Nghiên cứu về BHYT ở Bến Tre

5Địa chỉ liên lạc:
Bệnh viện đa khoa Bình Đại, khu phố 1 tỉnh lộ 883 thị Trấn Bình Đại tỉnh Bến Tre
ĐT: (075) 3851953. Email:bvdkbd@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Bs Ngô Thái Hùng – Giám đốc Bệnh viện
Điện thoại: 0919871555 Email: ngothaihung09@gmail.com
Tổng quan
Hiện nay, việc thực hiện BHYT bộc lộ nhiều bất cập, cần khắc phục trong thời gian tới, yêu cầu tăng cường công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về quỹ bảo hiểm y tế; công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế là rất quan trọng.
Bệnh viện chúng tôi thí điểm áp dụng biện pháp tác động cùng lúc với kênh truyền thông vận động truyền thống bằng yếu tố kỹ thuật : thực hiện Hệ thống xếp hàng tự động và đo lường sự hài lòng của bệnh nhân BHYT là HSSV và mở rộng sang các đối tượng khác là bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện.
Mục đích và mục tiêu
Trang bị, vận hành Hệ thống xếp hàng tự động và đo lường sự hài lòng của bệnh nhân BHYT là HSSV và mở rộng sang các đối tượng khác đến khám và điều trị tại bệnh viện
Thu thập ý kiến bệnh nhân BHYT khi điều trị tại bệnh viện qua kênh tham vấn chính sách pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi người dân khi tham gia BHYT
Các hoạt động chính
– Nghiên cứu, thiết kế, lắp đặt và thực hiện hệ thống bắt số tự động
– Xây dựng bộ câu hỏi đánh giá sự hài lòng của HSSV và bệnh nhân BHYT của ít nhất 25 trường học trên địa bàn huyện khi đến khám và điều trị tại bệnh viện
– Vận hành mô hình và phân tích đánh giá hiệu quả
Thời gian từ tháng 9/ 2014 – 6/2015
Đây là mô hình tích hợp 2 tính năng kỹ thuật và yếu tố tiếp cận thúc đẩy sự quan tâm của người dân đến các vấn đề có liên quan dến pháp luật, chính sách về y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Giải pháp này góp phần khắc phục tình trạng bất hợp lý khi khám chữa bệnh tại bệnh viện, giảm phiền hà và tăng cường tính minh bạch thông tin, bảo đảm quyền lợi người dân khi đến bệnh viện. BGĐ Bệnh viện trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý, điều phối hoạt động của mô hình với dự tham gia của đại diện dự án và người dân địa phương. Quá trình hoạt động có tổ chức tư vấn, hướng dẫn, giám sát đánh giá và báo cáo hang tháng, quý, giữa kỳ và cả năm.
Kinh phí thực hiện từ nguồn nhân rộng dự án PARAFF/C1-082 :26.160.000 đ
Kinh phí của bệnh viện và dự kiến huy động từ nguồn khác: 46.900.000 đ
PHỤ LỤC
DANH SÁCH TRƯỜNG THAM GIA MẠNG LƯỚI NHÂN RỘNG DỰ ÁN TẠỊ BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH ĐẠI
STT Tên trường
1 THPT Lê Quí Đôn
2 THPT Lê Hoàng Chiếu
3 TH Cao Thành San
4 TH Trịnh Viết Bàng
5 TH Bùi Sĩ Hùng
6 TH Thị Trấn Bình Đại
7 TH Nguyễn Thị Lang
8 TH Thạnh Trị
9 TH Bình Thắng
10 TH Trà Thị Cụt
11 TH Võ Văn Lân
12 TH Thừa Đức
13 TH Thới Thuận
14 TH Hòa Lợi
15 THCS Trịnh Viết Bàng
16 THCS Bùi Sĩ Hùng
17 THCS Thị Trấn Bình Đại
18 THCS Thạnh Trị
19 THCS Bình Thắng
20 THCS Đỗ Hữu Phương
21 TH Thới Lai
22 TH Huỳnh Tấn Phát
23 THCS Huỳnh Tấn Phát
24 THPT Huỳnh Tấn Phát
25 THCS Nguyễn Văn Đồn
+ Tổng cộng: Danh sách này có 25 trường từ TH đến THPT trên địa bàn huyện Bình Đại có HS đến khám chữa bệnh BHYT tại bệnh viện đa khoa huyện Bình Đại thời gian qua và sẽ tham gia làm nòng cốt triển khai các hoạt động nhân rộng dự án C1-082.
Bến Tre, ngày 4 tháng 7 năm 2014
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

(Kim Long)