Tin Tức & Sự Kiện
“Chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân qua kênh BHYT và góc nhìn từ Dự án C1-082”

“Chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân qua kênh BHYT và góc nhìn từ Dự án C1-082”

5

Qua thời gian triển khai thực hiện đến nay đối với huyện Mỏ cày Bắc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng về các tiêu chí chăm sóc sức khoẻ nhân dân như: tổ chức được mạng lưới y tế đến tận các ấp, xây dựng triển khai thực hiện các tiêu chí làng văn hoá – sức khoẻ, đặc biệt là công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu, khám chữa bệnh cho nhân dân được nâng lên đáng kể, trang thiết bị cơ sở vật chất để phục vụ cho yêu cầu khám chữa bệnh ngày càng được đầu tư nhiều hơn, đáp ứng cơ bản cho việc khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.
* Những kết quả đạt được trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân:
Huyện đang tiến hành xây dựng các Trạm y tế xã đạt chuẩn Quốc gia Huyện thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu quan trọng như: Tỷ lệ trẻ dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng, giảm còn 13,4%, đạt 108,2% so với KH; Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đạt 69,2%KH, tăng 3,15% so cùng kỳ. Triển khai thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia và các chương trình lồng ghép như: Chiến dịch truyền thông vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình và các đề án “nâng cao chất lượng dân số thông qua tuyên truyền, vận động phát hiện, can thiệp sớm tật, bệnh ở thai nhi và sơ sinh”, “Tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tình khi sinh”.Tất cả Trạm y tế xã đều được cấp đủ 20 trang thiết bị theo danh mục từ 1 đến 20 do Sở Y tế cấp. Hiện nay, các trang thiết bị đã được đưa vào sử dụng theo đúng quy định. Công tác xã hội hóa y tế được thực hiện tốt, chỉ tính riêng trong năm 2012 huyện nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho hộ nghèo trên địa bàn huyện với số tiền trên 200 triệu đồng. Đầu tư san lắp cát, mở đường vào Trạm y tế với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện và tổ chức bồi hoàn giải phóng mặt bằng trên 3 tỷ đồng.
Các Trạm Y tế xã đều có Bác sỹ điều trị, Y sỹ đông y, nữ hộ sinh, dược, Y sĩ đa khoa và cán bộ dân số. Hàng năm huyện đều cử cán đi học tập trung và ngắn hạn nhiều lớp do tỉnh tổ chức, tính đến nay đã đào tạo được 04 Bác sỹ chuyên khoa I, 04 đang học Bác sỹ đa khoa, 03 đang học Bác sỹ Y học dân tộc và 01 đang học dược sỹ Đại học.
Về chế độ chính sách: Đảm bảo thực hiện đúng các quy định về phụ cấp độc hại, tiền trực cho Nhân viên Trạm Y tế.
Các Trạm y tế xây dựng mới đều có hạng mục lò đốt rác, hệ thống cống thoát nước đảm bảo mỹ quan và vệ sinh; các bơm kim tiêm có cấp túi đựng chất thải nguy hiểm theo đúng quy định và tiêu hủy trong lò đốt rác, một số Trạm còn trong giai đoạn xây dựng thì chôn lấp.
Bên cạnh đó để công tác khám và điều trị bệnh của nhân dân được tốt hơn huyện đã tăng cường công tác vận động nhân dân mua Bảo hiểm y tế đặc biệt là đối tượng hộ cận nghèo, để thực hiện tốt vấn đề này quỹ vì người nghèo của tỉnh, ngân sách nhà nước đã hỗ trợ 90% giá trị thẻ BHYT, người cận nghèo tham gia BHYT chỉ đóng 10% với số tiền 56.700 đồng/người/năm còn học sinh thuộc hộ cận nghèo chỉ đóng 37.800 đồng/học sinh/năm. Đến nay số người thuộc hộ cận nghèo tham gia BHYT còn rất ít chỉ chiếm 27,7% so với tổng số người thuộc hộ cận nghèo hiện có toàn huyện.
* Những khó khăn trong công tác vận động hộ cận nghèo mua BHYT:
– Người dân chưa có ý thức, quan tâm đến việc mua BHYT.
– Kinh phí hỗ trợ cho người vận động thu BHYT cận nghèo quá ít; Một số thành viên BCĐ BHYT toàn dân của các xã chưa thật sự quan tâm vận động tuyên truyền về BHYT.
– Một số xã chưa quan tâm đúng mức trong chỉ đạo công tác tuyên truyền vận động đối tượng hộ cận nghèo tham gia BHYT.
Trong thời gian tới, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
– Các ngành các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đối tượng cận nghèo tham gia BHYT bằng nhiều hình thức và cho người dân thấy rõ lợi ích khi tham gia BHYT, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc các xã nông thôn mới.
– Tích cực vận động trực tiếp tại các trường học trong huyện và các đại lý thu BHYT của các xã- thị trấn đi trực tiếp vận động và thu tiền đối tượng cận nghèo tham gia BHYT.
– Hàng năm có tổng kết khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền vận động thu BHYT.
Để công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân ngày càng tốt hơn, đạt được nhiều kết quả theo các nội dung, mục tiêu đã đề ra, thông qua Hội thảo của Dự án C1-082, chúng tôi đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, cùng toàn thể nhân dân và cả cộng đồng xã hội hãy tích cực tham gia bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hiệu quả nhằm góp phần bảo vệ sức khoẻ cho mọi người và cho cả cộng đồng xã hội; qua kênh của Dự án PARAFF, chúng tôi kiến nghị nên kéo dài chương trình này và quan tâm đến nhu cầu của huyện nhà, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân và thức thu Luật BHYT mới.
Phan Xuân Bình