Tin Tức & Sự Kiện
Thư mời tham gia Toạ đàm 50 NĂM GẮN BÓ VIỆT NAM – NHẬT BẢN : – NHỊP CẦU VĂN HOÁ BẾN TRE

Thư mời tham gia Toạ đàm 50 NĂM GẮN BÓ VIỆT NAM – NHẬT BẢN : – NHỊP CẦU VĂN HOÁ BẾN TRE

Thu-moi-toa-dam-Ben-Tre-Nhat-Ban-9-2-2

Link xác nhận đăng ký tham gia toạ đàm: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi0vB6zxc4tdakjWi68OCeSaXroKXRZvKk9Woz9Zb-cKZSSw/viewform

Hình ảnh chuẩn bị sự kiện và các diễn giả:

Ảnh có liên quan đến diễn giả Tọa đàm 50 NĂM GẮN BÓ VIỆT NAM – NHẬT BẢN : – NHỊP CẦU VĂN HOÁ BẾN TRE (Nguồn STT)