Kết nối - Cơ hội hợp tác
Quỹ tài trợ Bill thông báo về khoản 42 triệu đô la Mỹ nhằm giải quyết các vấn đề cài thiện vệ sinh môi trường toàn cầu

Quỹ tài trợ Bill thông báo về khoản 42 triệu đô la Mỹ nhằm giải quyết các vấn đề cài thiện vệ sinh môi trường toàn cầu

5

Trong bản thông báo tại hội nghị AfricaSan 2011 được tổ chức tại Kigali, Rwanda, khoản quỹ đó được kê khai chi tiết như sau: một khoản 17 triệu đô la Mỹ sẽ được tài trợ cho tổ chức WASH for Life – một quỹ tài trợ các sáng kiến được liên danh tài trợ bởi nguồn Quỹ và Cơ quan nghiên cứu Phát triển toàn cầu của Mỹ, tổ chức này sẽ nghiên cứu phát triển các dự án trong vòng 4 năm nhằm tìm kiếm, thử nghiệm và giúp nhân rộng các cách tiếp cận thực tế trong việc phân phối nguồn nước, cải thiện vệ sinh và môi trường cho người nghèo; một khoản 12 triệu đô la sẽ dành cho Ngân hàng Phát triển Châu Phi và Tổ chức Cung cấp nước sạch cho người dân Châu Phi nhằm thử nghiệm các dự án cải thiện vệ sinh nơi ở cho 800.000 người dân và các dịch vụ nước sạch cho khoảng 200.000 người ở các vùng dân cư có thu nhập thấp tại Kenya. Bên cạnh đó, một khoản tiền 8 triệu đô la sẽ được chuyển tới Học viện Giáo dục về nguồn nước UNESCO-IHE để đẩy mạnh chương trình giáo dục sau đại học của học viện này về các biện pháp cải thiện vệ sinh môi trường sống và nguồn nước trong khi đó khoảng 8 trường đại học ở Châu Phi, Châu Á, Châu Âu và Bắc Mĩ sẽ nhận được khoản tài trợ 3 triệu đô để xây dựng các nhà vệ sinh độc lập không cần nguồn cung cấp nguồn nước từ ống dẫn, không cần kết nối với hệ thống xử lí nước thải, không cần dẫn điện từ bên ngoài và chỉ tổn không tới 5 xu một ngày để hoạt động và vận hành.

“Trong vòng 200 năm qua, không có sự đổi mới nào có thể cứu lấy con người và cải thiện sức khỏe của họ hơn là cuộc cách mạng về cải thiện vệ sinh môi trường sống mà mở đầu bằng sự phát minh ra nhà vệ sinh”, ông Sylvia Mathews Burwell, chủ tịch điều hành chương trình phát triển toản cầu của Quỹ chia sẽ, “Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong đợi. Dự án này mới chỉ tác động được tới 1/3 dân số thế giới. Cái mà chúng ta cần là những cách tiếp cận mới, Tóm lại, là chúng ta cần phát minh lại nhà vệ sinh”.

(Th.Tr dẫn Theo Gates Foundation)