Tin Tức & Sự Kiện
Mời đăng ký YSEALILearns 2024

Mời đăng ký YSEALILearns 2024

SST trân trọng giới thiệu ba khóa học online YSEALI Learns, lần đầu tiên trong năm 2024, chúng tôi giới thiệu các khóa học YSEALI Learns.

Đăng ký YSEALI Học các khóa học mở rộng kỹ năng lãnh đạo, tương tác cộng đồng và các doanh nghiệp xã hội! Chọn một hoặc tất cả các khóa học hiện có:

📌 Phát triển, Định hướng và Hỗ trợ Lãnh đạo Thanh niên (Trực tuyến)
📌 Tổ chức Cộng đồng cho Hành động (Hybrid, Jakarta)
📌 Sáng tạo và Duy trì các Doanh nghiệp Xã hội (Hybrid, Kuala Lumpur)

**Xin lưu ý các khóa học trực tiếp chỉ dành riêng cho những người tham gia cư trú tại Jakarta và Kuala Lumpur.
📆 Mở tuyển sinh từ ngày 12 – 24 tháng 3
🔗 Tìm hiểu thêm và ứng dụng tại asean. nhiệm vụ. gov/ysealilearns2024

Hẹn gặp các bạn ở lớp học!

#LearnWithUS #YSEALILearns

STT, Nguồn CTV