DA Dạy Chữ Dạy Nguời
Hội thi TKBG,NH GDLC cấp cơ sở tại trường TH Nguyễn Trí Hữu, Tp Bến Tre diễn ra vào ngày 28/4/2012

Hội thi TKBG,NH GDLC cấp cơ sở tại trường TH Nguyễn Trí Hữu, Tp Bến Tre diễn ra vào ngày 28/4/2012

5

Cô Nguyễn Thị Đoan Trang, vừa là người dẫn chương trình, vừa là thí sinh hội thi và cũng là người đạt giải Nhì của Hội thi

MC 2 của Hội thi Phùng Đức Tài đang trình bày bài dự thi của mình ngòai sân – Người đạt giải khuyến khích của hội thi

Thầy Tăng Duy Trí  đang "trắc nghiệm nhanh" đánh giá kết quả bài dự thi của thầy Tài

Thầy Phạm Văn Sơn trình bày bài dự thi dđạt giải Nhất Hội thi

Trò chơi và đố  vui chủ đề giáo dục liêm chính trong HS

Trưởng BĐH Dự án trao giải cho các em HS trong phần trò chơi tương tác vớ tác gải dự thi

Cô Võ Thị Ngọc Thảo – đang trình bày thiết kế NK "Giáo dục lòng trung thực" – đạt giải Ba Hội thi

Cô Võ Thị Thanh Hồng Loan – Đồng giải Khuyến khích của Hội thi

Trưởng BĐH DA phát biểu đánh giá Hội thi

Ông Nguyễn Ngọc Xinh, CV phòng GD&ĐT Tp Bến Tre, Chuyên gia DA, trưởng BGK nhận xét chuyên môn về Hội thi

Trưởng BĐHDA và 5 thầy cô đạt giải Hội thi

Phó CT UBND xã Phú Hưng, Tp Bến Tre (bìa trái trao quà cho 11 thầy cô có nhiều đóng gó tích cực cho Hội thi

Trao đổi rút kinh nghiệm cho Hội thi các vòng tiếp sau và bàn chuyện kết nối với địa phương…

 

(TNV-STT)