Kết nối - Cơ hội hợp tác
Nộp đề xuất kinh doanh cho chương trình Thúc đẩy Thế giới Mỉm cười (SWAP)

Nộp đề xuất kinh doanh cho chương trình Thúc đẩy Thế giới Mỉm cười (SWAP)

5

Đây là chương trình từ 9-24 tháng tổ chức ở Châu Á và Mỹ Latin dành cho các doanh nghiệp xã hội nhằm giúp các doanh nghiệp này tăng trưởng nhanh hơn và tạo tác động xã hội nhiều hơn. 

Chương trìng SWAP cung cấp hỗ trợ tài chính và tư vấn kinh doanh cho các doanh nghiệp đang trong giai đoạn phát triển và có tiềm năng nhân rộng mô hình và tạo tác động xã hội tích cực. Chương trình tự hào hợp tác với Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP) tại Việt Nam. Ngoài ra, để tăng sự tiếp cận của các doanh nghiệp với các hỗ trợ tài chính, chúng tôi sẽ kết nối các ứng viên được chọn với Các nhà Đầu tư Khởi nghiệp (những người sẽ cùng đầu tư với chúng tôi).

Từ ngày 6 tháng 12 năm 2012, chương trình SWAP chính thức bắt đầu nhận Đề xuất kinh doanh từ các tổ chức/doanh nghiệp tại Việt Nam (www.lgtvp.com/swap/partners). Vui lòng xem file đính kèm hay tải xuống từ (www.lgtvp.com/swap/applynow).

Chúng tôi sẽ tổ chức một Hội thảo hướng dẫn lập Đề xuất tại Tp. Hồ Chí Minh vào thứ  5 ngày 20 tháng 12 năm 2012. Vui lòng đăng kí với swap_vietnam@lgtvp.com Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Ngoài ra, chương trình sẽ tổ chức hội thảo online webinar vào thứ 6 ngày 21 tháng 12 năm 2012. Vui lòng đăng kí với thaohoang.csip@gmail.com Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. hoặc +84 4 35 378 746. 

Hạn cuối cùng nhận Đề xuất kinh doanh là ngày 27 tháng 1 năm 2013. Vui lòng liên hệ SWAP Việt Nam tại địa chỉ swap_vietnam@lgtvp.com Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Xin trân trọng cám ơn,

David Le

P.S: Thông tin thêm về Quỹ thiện doanh LGT có thể xem tại www.lgtvp.com

(TVN-STT)