DA Dạy Chữ Dạy Nguời
Tọa đàm – Mô hình phòng ngừa tham nhũng hiệu quả

Tọa đàm – Mô hình phòng ngừa tham nhũng hiệu quả

5

Tọa đàm đã tác động rất lớn đến công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần phòng ngừa tham nhũng. Chợ Lách là đơn vị điển hình trong công tác này.

Theo kinh nghiệm của Chợ Lách, trong năm 2012 huyện đã tổ chức tọa đàm ở 8/11 xã, thị trấn, 44/90 ấp và 48 tổ NDTQ. Nội dung tọa đàm gắn với các công trình, dự án, quy hoạch tại địa phương, những khó khăn trong quá trình giải phóng mặt bằng để thi công các công trình công cộng. Thành phần tham dự tọa đàm có từ 50% trở lên là đại diện của các hộ dân. Tùy theo tính chất của sự việc, ban tổ chức có thể mời 3 – 4 tổ NDTQ tham dự. Văn bản báo cáo chung được Trưởng ban công tác Mặt trận phối hợp với trưởng ấp (khu phố) chuẩn bị, với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu. Trong năm 2012, Chợ Lách đã vận động nhân dân đóng góp được gần 70 tỷ đồng (25ha đất, 21 tỷ đồng) xây dựng NTM; đặc biệt, huyện đã vận động nhân dân đóng góp theo đầu công đất (300-400 ngàn đồng/công), được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

 
 
(TVN-STT