Tin Tức & Sự Kiện
Mô hình Giáo dục liêm chính – Đề án VACI2011-P/141 được giới thiệu tại Tp Hồ Chí Minh

Mô hình Giáo dục liêm chính – Đề án VACI2011-P/141 được giới thiệu tại Tp Hồ Chí Minh

5

Hội thảo đã thu hút được nhiều nhà quản lý, nghiên cứu giáo dục, cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc, cán bộ giảng viên, sinh viên trường ĐH Sư phạm Tp.HCM và các cơ quan báo chí tại Tp.HCM.
Hội thảo tập trung thảo luận xoay quanh các vấn đề:

•Thực trạng vấn đề giáo dục đạo đức cho sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam.
•Kinh nghiệm trên thế giới về giáo dục đạo đức trong các trường đại học, cao đẳng.
•Những nguyên nhân, hạn chế, yếu kém trong xây dựng chương trình môn học, các tổ chức hoạt động ngoại khóa….
•Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nay.
Hội thảo có 7 báo cáo và trên 30 ý kiến trao đổi của các đại biểu tham gia. Nhóm Sáng tạo Trẻ Bến Tre- đơn vị chủ trì thực hiện dự án giáo dục liêm chính – P141 do TS Nguyễn Thị Châu Anh đại diện đã trình bày bài tham luận  của nhóm tác giả Phạm Văn Luân, Jefferson, Nguyễn Ngọc Ý; trong bày trình bày này, các tác giả đã giới thiệu mô hình dự án VACI2011 – P/141 và Sổ tay GDLC cho thanh thiếu niên Bến Tre – sản phẩm của dự án.

Thảo luận về vấn đề giáo dục đạo đức cho sinh viên, các đại biểu đề cập đến những vấn đề bức thiết cần quan tâm hiện nay: giáo dục đạo đức chưa thật sự thiết thực, hiệu quả; các hoạt động Đoàn, Hội chưa thu hút được đông đáo sinh viên và nội dung, phương pháp tổ chức chưa phù hợp để nâng cao nhận thức, rèn luyện nhân cho sinh viên; sinh viên cho rằng đạo đức học đường đang rất đáng lo ngại tuy vậy các em vẫn nhận xét đạo đức của bản thân là tốt; vấn đề được thảo luận sôi nổi là người thầy đóng vai trò thế nào trong việc giáo dục đạo đức cho sinh viên: người thầy tác động thế nào đến sinh viên về đạo đức, giảng viên dạy các môn tự nhiên và các môn xã hội có vai trò giống hay khác nhau trong giáo dục đạo đức cho sinh viên; các vấn đề nóng như bạo lực học đường, vấn đề đạo văn trong nhà trường cũng được đông đảo đạị biểu quan tâm.

Bên cạnh đó, hội thảo cũng được nghe những kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong việc tổ chức hoạt động, rèn luyện cho sinh viên để có cái nhìn đa chiều và những tham khảo cho Việt Nam. Đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều đề xuất từ thực tế đơn vị mình để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức: làm thế nào để quản lý sinh viên, cách thức tổ chức các chương trình hoạt động thực tế để rèn luyện nhân cách đạo đức cho sinh viên…

Nhìn chung, hội thảo đã tạo được một diễn đàn để các trường học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và kết nối mở ra những cơ hội hợp tác trong nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho sinh viên các trường. 

 
(TVN-STT)