Tin Tức & Sự Kiện
MỜI ĐỀ XUẤT TỪ CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ, HỢP TÁC CỦA QUỸ VINIF NĂM 2024

MỜI ĐỀ XUẤT TỪ CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ, HỢP TÁC CỦA QUỸ VINIF NĂM 2024

Năm 2024, VINIF sẽ tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác và tài trợ, trong đó có cập nhật một số điểm mới quan trọng, đặc biệt trong các chương trình tài trợ dự án khoa học công nghệ và lưu giữ các giá trị văn hóa, lịch sử.

🎯 Với mục tiêu hỗ trợ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các tài năng trẻ phát huy sáng tạo trong các lĩnh vực khoa học công nghệ và văn hóa lịch sử. Đến nay, Quỹ VINIF đã trợ lực cho hơn 3.000 nhà khoa học thông qua các chương trình tài trợ, bao gồm: 117 dự án khoa học và công nghệ; 6 đề án hợp tác đào tạo thạc sĩ khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo; 1.300 suất học bổng thạc sĩ, tiến sĩ; 180 suất học bổng sau tiến sĩ; gần 70 dự án và sự kiện văn hóa lịch sử; 170 hội thảo khoa học công nghệ/bài giảng đại chúng với các chuyên gia uy tín trong nước và quốc tế.

👉 Thông tin và thời gian cụ thể về các chương trình tài trợ và hợp tác năm 2024 của Quỹ VINIF như sau:

1️⃣ TÀI TRỢ DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
🔹 Đồng hành cùng Chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 của Chính phủ, Chương trình tài trợ dự án nghiên cứu khoa học công nghệ của Quỹ VINIF năm 2024 sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuộc các lĩnh vực sau:
✅ Công nghệ năng lượng xanh, Công nghệ môi trường (phát triển bền vững).
✅ Khoa học máy tính, Công nghệ bán dẫn.
✅ Công nghệ chế biến, Công nghệ chế tạo.
🚩 Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 29/04/2024.

2️⃣ HỘI THẢO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
🔹 Các hội thảo khoa học công nghệ có uy tín trong nước và quốc tế, do Quỹ VINIF chủ trì hoặc tài trợ, phối hợp với các trường đại học và các viện nghiên cứu.
🚩 Các đợt xét duyệt: 03 đợt
✅ Đợt xét thứ 1: các hồ sơ nộp trước ngày 01/04/2024.
✅ Đợt xét thứ 2: các hồ sơ nộp trước ngày 01/06/2024.
✅ Đợt xét thứ 3: các hồ sơ nộp trước ngày 01/09/2024.

3️⃣ BÀI GIẢNG ĐẠI CHÚNG VÀ BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ
🔹 Các trường đại học, viện nghiên cứu đề xuất (đồng) tổ chức chuỗi bài giảng đại chúng (diễn giả uy tín trong nước và quốc tế).
🔹 Các khoa, nhóm nghiên cứu đề xuất chuỗi bài giảng chuyên đề cho sinh viên và học viên.
🚩 Các đợt xét duyệt: 03 đợt.
✅ Đợt xét thứ 1: các hồ sơ nộp trước ngày 01/04/2024.
✅ Đợt xét thứ 2: các hồ sơ nộp trước ngày 01/06/2024.
✅ Đợt xét thứ 3: các hồ sơ nộp trước ngày 01/09/2024.

4️⃣ HỌC BỔNG THẠC SĨ, TIẾN SĨ TRONG NƯỚC

🔹 Tài trợ học bổng thạc sĩ (120 triệu/năm), tiến sĩ (150 triệu/năm) cho các ứng viên xuất sắc.
🚩Hạn nộp hồ sơ:
✅ Học bổng Thạc sĩ: từ ngày 01/06/2024 đến 30/06/2024.
✅ Học bổng Tiến sĩ: từ ngày 02/05/2024 đến 31/05/2024.

5️⃣ HỌC BỔNG SAU TIẾN SĨ TRONG NƯỚC
🔹 Tài trợ cho các tiến sĩ từ các trường đại học uy tín ở nước ngoài hoặc trong nước để làm việc toàn thời gian tại các trường đại học hoặc viện nghiên cứu ở Việt Nam với mức tài trợ 360 triệu/năm.
🚩 Hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 29/04/2024.

6️⃣ LƯU GIỮ CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA, LỊCH SỬ
🔹 Hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các sự kiện hoặc các dự án bảo tồn, lưu trữ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử.
🔹 Với các sự kiện văn hóa, lịch sử, năm 2024, VINIF chú trọng đến các chương trình có tính nhân văn cao, lan tỏa mạnh mẽ tới đại chúng, thu hút sự chú ý của đông đảo nhân dân, của thế hệ trẻ, đáp ứng các giá trị tốt đẹp về văn hóa, lịch sử, phù hợp thuần phong mỹ tục của dân tộc.
🚩 Hạn nộp hồ sơ sự kiện: ít nhất 30 ngày trước ngày tổ chức.
🚩 Hạn nộp hồ sơ dự án: Trước ngày 29/04/2024.

—–☘️———-☘️———-☘️—–

📌 Thông tin chi tiết về các chương trình: điều kiện, đối tượng đăng ký, hồ sơ, các bước thực hiện, biểu mẫu, v.v., vui lòng xem tại website: https://vinif.org/
📌 Hồ sơ đăng ký tài trợ dự án khoa học công nghệ và các chương trình học bổng được nộp online tại hệ thống OMS: https://oms.vinif.org
📌 Hồ sơ đăng ký tài trợ hội thảo khoa học công nghệ và lưu giữ các giá trị văn hóa lịch sử, vui lòng gửi về địa chỉ email: scholarship@vinif.org

👉 Mọi câu hỏi thắc mắc về các chương trình, vui lòng liên hệ:
✉️ Email: info@vinif.org hoặc cần trợ giúp kết nối qua nhóm Sáng tạo Trẻ Bến Tre, email: sangtaotre2010@gmail.com

Cập nhật thông tin, sự kiện và trải nghiệm hệ cơ sở dữ liệu VINIF:
→ Website: https://vinif.org/
→ Youtube: https://bit.ly/48A9S9Z
→ Fanpage: https://bit.ly/3TiPK84
→ Cộng đồng VINIF Alumni: https://bit.ly/3V0gzPr
→ Chuyên mục Khoa học thường thức: https://bit.ly/42YWvim

Một dự án về lưu giữ DSVH do VINIF tài trợ

(STTBT- Nguồn: VINIF)