Tin Tức & Sự Kiện
Bài dự thi đầu tiên của Hội thi cấp cơ sở, dự án Hội thi thiết kế bài giảng, ngoại khoá GDLC cho TTN Bến Tre – P.141

Bài dự thi đầu tiên của Hội thi cấp cơ sở, dự án Hội thi thiết kế bài giảng, ngoại khoá GDLC cho TTN Bến Tre – P.141

5Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu 2 bài dự thi: thiết kế bài giảng, ngoại khoá GDLC cho TTN Bến Tre – P.141

1- Bài học về Liêm chính
2- Bài học thứ hai
Của tác giả có địa chỉ email:vinhtruong81@gmail.com.

Điện thoại : 01654.638.328.

Các đối tượng có cùng mối quan tâm có thể liên lạc trao đổi thêm.
Xin trân trọng cám ơn tác giả dự thi và quí thầy cô.


STT