Tư liệu VACI 2011/P.141
Tư liệu nguồn cho cuộc thi thiết kế bài giảng, hoạt động ngoại khóa GDLC- Dự án P.141

Tư liệu nguồn cho cuộc thi thiết kế bài giảng, hoạt động ngoại khóa GDLC- Dự án P.141

5

Nhậu mà còn biết lối về
Thốt lời phải trái, xét đời dở hay
Nhậu vào vẫn biết đúng sai
Biết nhân – lễ  – nghĩa nào ai dám cười
Nhậu nhè là một niềm vui
Nhậu mà liên kết mọi người thân thương
Nhậu sao còn giữ kỉ cương
Nhậu cho thân tộc xóm giềng mến thương
Nhậu đừng ói mửa té mương
Nhậu đừng văng tục coi thường thanh danh
Nhậu sao đừng có tung hoành
Như phường mất dạy khỏi cần công an
Nhậu vào tư cách đàng hoàng
Nhậu thêm hưng phấn lại càng thông minh
Nhậu vào chớ để ai khinh
Rằng kẻ nhậu quậy như khùng như điên
Nhậu sao cơ thể bình yên
Nhậu vào lòng vẫn triền miên lo lường
Lo con, vợ, lo tông đường
Lo con ăn học con đường tương lai
Nhậu vào lòng vẫn đoái hoài
Đồng bào bị lụt thiên tai khổ nàn
Rượu vào lòng vẫn lo toan
Thương yêu đùm bọc kết đoàn cứu cho
Những ai khổ sở trăm lo
Đói no ấm lạnh – đắn đo cho đời
Nhậu vào mà vẫn tươi cười
Vui vầy giúp ích cho đời mới hay
Nhậu mà chẳng hề say sưa
Khỏi phạm luật nước người ưa mến tình
Càng nhậu lại càng làm thinh
Chấp tuân lịnh cấm ấy mình khôn ngoan
Chẳng bị nhốt khỏi thở than
Ấy là người nhậu đàng hoàng khỏe re !

Tác giả: Đan Thanh

Dự án P.141 giới thiệu thông tin hoạt động kết ôối tại cuối biuổi sinh họạt GTT

(GTT-STT)