DA Dạy Chữ Dạy Nguời
Lịch Hội thi thiết kế bài giảng phục vụ ngoại khóa giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên Bến Tre cấp cơ sở

Lịch Hội thi thiết kế bài giảng phục vụ ngoại khóa giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên Bến Tre cấp cơ sở

5

 

TT
IZE: 11pt”>Tên trường
Địa chỉ
Ngày Hội thi cấp cơ sở
1
Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bến Tre
610A, Nguyễn Thị Định, P, Phú Khương, tp Bến Tre
28/04
2
THPT Sương Nguyệt Anh,
Phú Ngãi, huyện Ba Tri
06/5
3
THPT Nguyễn Ngọc Thăng
Phước Long, huyện Giồng Trôm 
 
29/04
4
THPT Lê Anh Xuân
Tân Tành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc
 
7/5
5
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
ấp Thị, Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam
10/5
6
THCS Mỹ Thạnh
Mỹ Thạnh, Giồng Trôm
7/5
7
THCS Mỹ Hóa
Phường 7, Tp Bến Tre
29/04
8
THCS Đại Điền
Đại Điền, Thạnh Phú
 
26/04
9
THCS Thị trấn Ba Tri
Thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri
 
29/04
10
THCS Châu Hưng
Châu Hưng, Bình Đại
27/04
11
TH Nguyễn Trí Hữu
Phú Hưng, Tp Bến Tre
28/4
* Hội thi cấp tỉnh: Từ ngày 18 – 20/5/2012, diễn ra tại Trường Cao đẳng Bến Tre
(TT-STT)