Trao học bổng trực tiếp tháng 82020 – Nguồn từ cô Châu Thị Nguyệt và em Phụng đang học tập tại nhà 12022– Ảnh NTG

Trao học bổng trực tiếp tháng 8/2020 – Nguồn từ cô Châu Thị Nguyệt và em Phụng đang học tập tại nhà 1/2022– Ảnh: NTG

Trao học bổng trực tiếp tháng 8/2020 – Nguồn từ cô Châu Thị Nguyệt và em Phụng đang học tập tại nhà 1/2022– Ảnh: NTG