DA Dạy Chữ Dạy Nguời
TÓM TẮT TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIỮA KỲ DỰ ÁN  “SỔ TAY BẢO VỆ SÂN CHIM VÀM HỒ”

TÓM TẮT TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIỮA KỲ DỰ ÁN “SỔ TAY BẢO VỆ SÂN CHIM VÀM HỒ”

5

Phần I – Thông tin diễn tiến các hoạt động chính
 
Hoạt động
Nội dung chính
Thời gian
Địa điểm
Số người dự
 
 
 
I

– Khảo sát thực địa lần 1.

– Họp BĐH Dự án mở rộng.

– Làm việc với Ngân hàng và Hội CTĐ V/v giải ngân tiền tài trợ của Nhóm Cabaret.

– Họp BĐH Dự án tháng 11.

– Khảo sát thực địa lần 2, tiền trạm khởi động dự án.

– Hội thảo khởi động Dự

15/11/2010
17/11
24/11
 
25/11

26/11

27/11


xã Tân Mỹ
Trường CĐ Bến Tre
Ngân hàng ĐTPT VN, Bến Tre
Trường CĐ Bến Tre

xã Tân Mỹ

 Tân
15
12
3
 
 
15
 
120
 
Hoạt động 2
 
– Mở lớp dạy nông dân ghi chép sổ tay theo dõi đàn chim;

+ Lớp 1.

+ Lớp 2.

– Làm việc chuyên đề với Chi cục BVMT Bến Tre V/v triển khai dự án.

– Khảo sát thực địa lần 3.

– Tổ chức các hoạt động giúp bà con nông dân nâng cao năng lực quan sát, nhận dạng, ghi chép sổ tay

– Họp BĐH Dự án tháng 12

– Làm việc với Trung tâm CODES và các học giả Hoa Kỳ giới thiệu về dự án.

– Gặp gỡ các doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường tại Hội chợ Xuân 2011 tỉnh Bến Tre

– Làm việc chuyên đề với sở KH-CN Bến Tre V/v triển khai dự án.

– Làm việc chuyên đề với Ban Trị sự GHPG VN tỉnh Bến Tre V/v mở Hội phóng sanh vì môi trường tại sân chim.

– Khảo sát thực địa lần 4. Thẩm định nội dung ghi chép, chấm sổ tay.

– Làm việc với Cty Hải Vân V/v tài trợ vận chuyển cá và đại biểu đi phóng sanh.

– Tiền trạm phục vụ ngày Hội phóng sanh và hội thảo lần 1 của dự án.

– Ngày Hội phóng sanh vì môi trường tỉnh Bến Tre lần thứ nhất.

 
 
 

28 /11

4/12

15/12
 

23/12

 
 
 

25/12

6/1/2011
 

Sáng 19/1

 
 Chiều 19/1

 
26/1
 
 

29/1

11/2

 

15/2

 
 

17/2
 
 
 

xã Tân Mỹ, Ba Tri

//

Chi cục BVMT

 

xã Tân Mỹ, Ba Tri

//
 

Trường CĐ Bến Tre

Trường ĐH Huế

 

Khu Bảo tàng Bến Tre

Sở KH-CN

 

VP Ban TSGHPG tỉnh

 

xã Tân Mỹ

Cty Hải Vân, Tp Bến Tre
UBND huyện Ba Tri, xã Tân Mỹ
 
xã Tân Mỹ
 
 
25
25
12
 
 
15
 
 
5
1
 
7
 
 
12
 
3
 
 
16
 
3
 
5
 
 
270
 
Hoạt động 3

– Míttinh hưởng ứng Ngày đất ngập nước
Hội thảo lần thứ nhất sơ kết 3 tháng thực hiện sổ tay. Trao giải cuộc thi thực hiện sổ tay tháng 2/2011.

– Tham dự các cuộc họp thông qua  đề cương NCKH SV về sân chim Vàm Hồ.

– Họp BĐH, các chuyên gia, cố vấn Dự án đánh giá tình hình 3 tháng triển khai các hoạt động DA.

– Hoàn thành báo cáo giai đoạn 1, thống nhất phương án điều chỉnh, bổ sung hoạt động thay thế gửi nhà tài trợ.

– Xúc tiến triển khai hoạt động giai đoạn 2: mời viết bài cho tập sách của DA, hoàn thành 2 đề cương dự thảo tập sách, kịch bản phim tư liệu DA, gặp gỡ các chuyên gia, cố vấn, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan xúc tiến các hoạt động giai đoạn 2.

– Họp BĐH, các chuyên gia, cố vấn Dự án

– Phát động Hội thi vẽ tranh, ý tưởng sáng tạo, hiến kế bảo vệ sân chim Vàm Hồ.

– Tổ chức Hội thảo lần thứ 2, tập huấn Luật Đa dạng sinh học; Tập huấn tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ ghi chép sổ tay; Trao giải thưởng ghi chép sổ tay tháng 3/2011; Thăm thực địa, quán sát chim tại sân chim Vàm Hồ.

– Khảo sát, thiết kế website phục vụ hoạt động dự án. Tìm hiểu, kết nối các tác giả nghiên cứu, sáng tác về sân chim Vàm Hồ. Đề xuất ý tưởng xây dựng Trung tâm NCBT ĐVHD Vàm Hồ.

– Thi bình chọn các giao diện của website; Chính thức ra mắt website dự án tại địa chỉ: www.bentre.xudua.com.

– Họp BĐH, các chuyên gia, cố vấn Dự án

– Thăm trẻ em tham gia Hội thi vẽ tranh; thực địa sân chim, các vùng phụ cận; Tiền trạm chuẩn bị Hội thảo giữa kỳ. Tiếp nhận bài thi, phân loại, chuẩn bị cho ban giám khảo chấm.

– Làm việc với Làng Tre Phú An, Bình Dương về Trung tâm NCBTĐD và qui hoạch trồng tre tại sân chim Vàm Hồ.

– CLB xem chim Hà Nội, Tổ chức SJ Việt Nam chia sẻ thông tin về chim ở Vườn quốc gia Xuân Thủy.

 – Chấm giải Hội thi vẽ tranh, ý tưởng sáng tạo, hiến kế bảo vệ sân chim Vàm Hồ. Thẩm định chuyên môn sổ tay, các bài tham luận của SVNCKH, bài viết về sân chim Vàm Hồ.

 
23/2
 
 
 

24/2

 

25/2

 
 

28/2

 
 

12/3

 
 
 
 
 

25/3

27/3

 

9/4

 
 
 
 
 

15/4

 
 
 
 

25/5

 
 

25/5

27 – 29/5

 
 
 

14/5

 
 

15/5

 
 

30/5

xã Tân Mỹ
 
 
 
Trường CĐ Bến Tre
 
Trường CĐ Bến Tre
 
 
 
Trường CĐ Bến Tre
 
 
Tp Bến Tre, huyện Ba Tri
 
 
 
 
Trường CĐ Bến Tre
Tp Bến Tre, huyện Ba Tri
 
xã Tân Mỹ
 
 
 
 
 
Tp Bến Tre, huyện Ba Tri
 
 
 
Trường CĐ Bến Tre
 
 
 
Trường CĐ Bến Tre

Xã Tân Mỹ, Ba Tri, xã Thạnh Trị, Bình Đại.

 
Làm việc qua email
 
 
Làm việc qua email
 
 
Trường CĐ Bến Tre

+ 18 ý tưởng, hiến kế, bài viết,  94 tranh vẽ,

 9 ảnh
 
300
 
 
 
5
 
7
 
 
5
 
 
 
9
 
 
 
 
1
2 trường THPT, THCS, TH
 
 
 
 
10
 
 
 
 
25
 
 
 
5
15
 
 
 
 
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 

– Tổ chức khảo sát, lượng giá kết quả chuyên môn của dự án với sự tham gia của các chuyên gia đến từ làng Tre Phú An.

 

– Gặp gỡ SV các thầy cô giáo, chuyên gia nghiên cứu về môi trường, bảo vệ động vật hoang dã, sân chim Vàm Hồ.

 

– Hội thảo lần 3, sơ kết giữa kỳ, nhà tài trợ, chuyên gia nước ngoài thăm thực địa dự án;

Trao giải ghi chép sổ tay tháng 5, quý 2;

Trao giải Hội thi vẽ tranh, ý tưởng sáng tạo, hiến kế bảo vệ sân chim Vàm Hồ.

 

 – Ban điều hành dự án, các tác giả đạt giải hội thi của Dự án làm việc với chuyên gia về biến đổi khí hậu người Hà Lan đang làm cố vấn cho Văn phòng Biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre.

 

– Tham dự Hội đồng nghiệm thu đề tài Xây dựng website bình chọn “Sổ tay sân chim Vàm Hồ” của SV Trần Chí Thanh, Phan Thanh Trẻ – thành viên nhóm Sáng tạo Trẻ.

 

– Tham dự Hội đồng nghiệm thu đề tài Khảo sát sự đa dạng sinh học ở sân chimVàm Hồ và đề xuất giải pháp bảo tồn của SV Mai Chí Nguyện, Nguyễn Thảo Nguyên, Nguyễn Ngọc Thanh Thúy – thành viên nhóm Sáng tạo Trẻ.

 

– Xây dựng và hoàn thành báo dự án cáo 6 tháng đầu năm 2011 cho sở Kế hoạch & Đầu tư, phòng Ngoại vụ, UBND tỉnh Bến Tre.

 

– Làm việc với Chi cục bảo vệ Môi trường về kế hoạch thăm thực địa dự án của chuyên gia về biến đổi khí hậu người Hà Lan và nhân viên Văn phòng Biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre dự kiến vào 3/7/2011.

 

– Họp BĐH, các chuyên gia, cố vấn Dự án thông qua báo cáo sơ kết giữa kỳ chính thức và triển khai các hoạt động 4, 5 của dự án.

 
 

2-4/6
 
 
 

3/6

 
 
 

4/6
 
 
 
 
 

13/6

 
 
 
 
 

16/6

 
 
 
 

17/6

 
 
 
 
 
 

20/6

 
 
 

22/6

 
 
 
 
 

24/6

 

Huyện Bình Đại, xã Tân Mỹ, Tân Xuân, Phú Lễ, huyện Ba Tri

 

Trường CĐ Bến Tre
– Khách sạn Đồng Khởi

 
 

Sân chim Vàm Hồ, Tân Mỹ, Ba Tri –

 
 
 
 

Văn phòng Biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre

 
 
 
Trường CĐ Bến Tre
 
 
 
 
 
Trường CĐ Bến Tre
 
 
 
 
 
 
Trường CĐ Bến Tre
 
 
 
Chi cục bảo vệ Môi trường
 
 
 
 
 
Trường CĐ Bến Tre
 
 
5
 
 
 
17
 
 
 
300
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
 
 
 
5
 
 
Còn nữa-  (BĐH DA)