DA Dạy Chữ Dạy Nguời
Mời quan tâm đến Chương trình CSIP – 2011

Mời quan tâm đến Chương trình CSIP – 2011

5


Ông Jimmy Phạm, một trong hai nhà lãnh đạo trẻ thế giới người Việt Nam được Diễn đàn Kinh tế Thế giới vinh danh, thành viên chủ tịch hội đồng quản trị CSIP, đã có đôi lời phát biểu tại buổi lễ. Có thể nói, CSIP đã đặt nền móng, đóng góp cho việc hình thành xây dựng mô hình doanh nhân xã hội ở Việt Nam, đánh dấu Việt Nam trên bản đồ doanh nhân xã hội của thế giới. Mượn câu nói nổi tiếng của Bill Drayton, Jimmy đề cao vai trò và hiệu quả của mô hình doanh nghiệp xã hội. “Doanh nhân xã hội không hài lòng khi cho đi một con cá, hay dạy người dân cách đánh cá. Họ sẽ chiến đấu không ngừng nghỉ cho đến khi có thể cách mạng hóa cả ngành đánh bắt cá.” (“Social entrepreneurs are not content just to give a fish or teach how to fish. They will not rest until they have revolutionized the fishing industry.")  

 

Ông Robin Rickard, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam nhận định doanh nghiệp xã hội (DNgXH) là một mô hình thú vị đối với các doanh nhân trẻ, đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam. Hội đồng Anh đã và sẽ hỗ trợ  như nâng cao năng lực doanh nghiệp, liên kết và mở rộng mạng lưới các doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam và các nước trên thế giới. Ông đặc biệt ấn tượng với các kết quả CSIP đạt được trong 2 năm vừa qua, và chúc chương trình năm nay thành công hơn trước.

 

Còn ông Nguyễn Hoa Cương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh: Việt Nam luôn có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó, các DNgXH là một hướng đi mới cần khuyến khích để giải quyết tốt hơn những vấn đề xã hội.

Các Doanh nhân xã hội (DNhXH) được lựa chọn sẽ nhận được hỗ trợ tài chính (vốn hạt giống) nhằm triển khai các ý tưởng, đề án doanh nghiệp xã hội của mình, hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo, phát triển doanh nghiệp xã hội. Đối với doanh nhân xã hội giai đoạn Khởi sự –DNhXH đang trong giai đoạn xây dựng, thử nghiệm các ý tưởng/đề án mới có tính sáng tạo và đột phá, nhằm hướng đến việc thành lập các doanh nghiệp xã hội để giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường cụ thể, mức hỗ trợ tài chính tương đương 7.000 USD trong 12 tháng. DNhXH giai đoạn Cất Cánh – DNhXH đã bước đầu khẳng định được mô hình và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp xã hội, đang trong giai đoạn tái cấu trúc hoặc mở rộng nhằm tăng cường tác động xã hội, môi trường của mình tới cộng đồng, sẽ được hỗ trợ tài chính từ 20.000 – 30.000 USD trong 24 tháng. Ngoài ra, các doanh nhân xã hội còn được hỗ trợ thông tin pháp lý, và kết nối mạng lưới.

Qua hai năm triển khai chương trình 2009 – 2010, chương trình Hỗ trợ Doanh nhân xã hội đã lựa chọn được 27 DNhXH tiêu biểu với 19 đề án doanh nghiệp xã hội sáng tạo và khả thi. Tiêu biểu như DNhXH Nguyễn Công Hùng với doanh nghiệp xã hội Nghị Lực Sống. Từ hai bàn tay trằng, Công Hùng đã cùng anh Hoàng Xuân Nguyên thành lập và lãnh đạo Trung tâm Nghị Lực Sống với sứ mệnh hỗ trợ hòa nhập toàn diện cho người khuyết tật thông qua đào tạo công nghệ thông tin, hướng nghiệp, tìm việc làm, phát triển các hoạt động kinh doanh, quảng bá sản phẩm của NKT. Cùng với sự hỗ trợ của chương trình năm 2010, Trung tâm Nghị Lực Sống đang trong quá trình tái cấu trúc và nâng cao năng lực tổ chức, hoàn thiện chiến lược kinh doanh nhằm phát triển Nghị lực sống thành một doanh nghiệp xã hội lớn mạnh, tự vững và mang lại lợi ích thiết thực cho NKT trên cả nước.

Một số ví dụ tiêu biểu tại TP Hồ Chí Minh như công ty An Toàn Sống do DNhXH Nguyễn Anh Thuận thành lập với mong muốn trở thành doanh nghiệp xã hội hàng đầu làm việc với những người dễ bị tổn thương nhất; nâng cao năng lực và tạo cơ hội việc làm cho các bạn sống chung với HIV qua việc marketing bao cao su chất lượng cao tại các kênh tiếp thị phi truyền thống, và tham gia vào các dự án tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng chống HIV.

 (PPT-STT-TH)