Dự án PARAFF/C1-082
Tin vui cho những người tham gia dự án nghiên cứu Luật BHYT – PARAFF/C1-082 ở Bến Tre…

Tin vui cho những người tham gia dự án nghiên cứu Luật BHYT – PARAFF/C1-082 ở Bến Tre…

5Trước đó, vào ngày 22/5. QH đã thảo luận về dự luật này. Theo UBTVQH, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi nhằm giải quyết các vướng mắc, bất cập hiện nay trong lĩnh vực khám chữa bệnh.
:$comment-body.0.0.$end:0:$1:0″ />
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế v
ừa được thông qua đã sửa đổi các quy định về bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế; về quy định tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; về quản lý, phân bổ sử dụng và xử lý kết dư, bội chi quỹ bảo hiểm y tế; về quy định giảm mức cùng chi trả đối với thân nhân người có công với cách mạng, người thuộc hộ gia đình nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng KT-XH khó khăn, đặc biệt khó khăn; về thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với bệnh nhân tự đi khám bệnh, chữa bệnh vượt tuyến, trái tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Theo Luật Bảo hiểm y tế mới được thông qua, BHYT hướng tới mục tiêu toàn dâ, do đó, việc tham gia bảo hiểm mang tính bắt buộc đối với tất cả các đối tượng, Nhà nước sử dụng cơ chế hỗ trợ ngân sách trực tiếp cho một bộ phận người dân tham gia BHYT, cũng như cơ chế chính sách về giá dịch vụ y tế để thúc đẩy toàn dân tham gia BHYT.

Bảo hiểm y tế toàn dân cùng với với việc Nhà nước hỗ trợ ngân sách theo lộ trình cho một số nhóm đối tượng tham gia BHYT sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn quá trình mở rộng đối tượng, thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân và đảm bảo an sinh xã hội.

Một trong những nội dung sửa đổi của Luật Bảo hiểm y tế được dư luận đánh giá cao đó là thay đổi chế độ bảo hiểm y tế cho trẻ em trên 5 tuổi nhưng chưa đi học. Theo đó “Trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày 30 tháng 9 của năm đó. Chỉnh lý này nhằm giải quyết băn khoăn của đại biểu về việc trong thực tế trẻ em đủ 72 tháng tuổi nhưng chưa đến thời điểm nhập học lớp 1 bị gián đoạn thời gian tham gia BHYT.

(CQP- CTV STT)