Tư liệu VACI 2011/P.141
MỜI THAM DỰ BÌNH CHỌN DỰ ÁN HỘI THI GDLC. P.141

MỜI THAM DỰ BÌNH CHỌN DỰ ÁN HỘI THI GDLC. P.141

5

Người tham gia bình chọn cần cung cấp thông tin cá nhân sau:

  • Họ tên.           Ngày, tháng, năm sinh.      Chức vụ/vị trí công tác/học tập .                                       Số CMND.
  • -SIZE: 13pt; FONT-WEIGHT: normal”>Tên trường/ lớp/ đơn vị, chuyên ngành, bộ môn, bài học.Địa chỉ thường trú và địa chỉ cơ quan liên hệ, điện thoại, email.
Dự án sẽ cung cấp ít nhất 55 bài đạt giải theo từng cụm trường (danh sách bài thi, nội dung tóm tắt, những vấn đề đặc biệt của bài dự thi…); Người dự thi chọn là bài dự thi yêu thích nhất (hay nhất, có ý nghĩa thực tiễn và lý luận nhất theo quan đểm của mình): đánh dấu chọn X.Sau đó trả lời 3 câu hỏi sau (để phân biệt giá trị giải thưởng, mỗi câu dài không quá 2 dòng)
1- Vì sao bạn chọn bài dự thi này ?
2- Theo bạn điểm đặc biệt nào của bài dự thi mà bạn quan tâm nhất ?
3- Bạn có câu hỏi nào đặt ra cho tác giả bài dự thi ?
 GIẢI THƯỞNG:Giải thưởng cho người bình chọn giải trên mạng (Trao hàng tháng)
 – 1 giải nhất: Bằng hiện vật trị giá 800. 000 đ   – 2 giải nhì: Bằng hiện vật trị giá 400. 000 đ/giải – 3 giải ba: Bằng hiện vật trị giá  200.000 đ/giải.  – Ngoài ra, BĐH và nhóm Sáng tạo Trẻ sẽ tích cực huy động các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân theo phương thức vốn đối ứng và xã hội hóa hoạt động truyền thông cộng đồng cũng như lồng ghép vào các Chương trình tuyên truyền của các cơ quan chức năng trong và ngoài tỉnh để trao phần thưởng, quà tặng cho địa phương, đơn vị, cá nhân tích cực phát động, hướng dẫn và tham gia cuộc bình chọn hàng tháng, quí và cả năm. Các bài bình phẩm, ý kiến bình chọn hay, xác đáng, sáng tạo, có cánh tiếp cận mới lạ, sáng tạo, độc đáo được Dự án và nhóm Sáng tạo Trẻ Bến Tre sử dụng vào mục đích tuyên truyền và phát triển cộng đồng.
 
ĐỀ XUẤT THANG ĐIỂM BÌNH CHỌN;Thang điểm bình chọn gợi ý như sau:
Về Nội dung: + Đảm bảo yêu cầu  đề tài: 2 điểm.+ Trong 3 tiêu chí về nội dung, tiêu chí 1: 2 đ; tiêu chí 2: 3 đ và tiêu chí 3: 3 đ.
   Về hình thức: Có 3 nội dung trả lời 3 câu hỏi, mỗi câu 3 điểm, riêng câu 3: 4 điểm.
Lưu ý việc chấm điểm có tính đến quá trình tương tác giữa người bình chọn và tác giả: trả lời đầy đủ, chính xác, thuyết phục thể hiện sinh động ý tưởng, tâm huyết người dự thi, có giá trị tuyên truyền chuyển đổi hành vi có lợi trong việc kêu gọi phát huy sáng kiến, sáng tạo trong các bài giảng, hoạt động ngoại khóa GD ĐĐ, GDLC cho HSSV, TTN Bến Tre.
Cần hướng dẫn thêm, liên hệ trực tiếp VP Dự án, phòng NCKH & QHQT, trường Cao đẳng BếnTre và nhóm Sáng tạo Trẻ Bến Tre.
Địa chỉ: Ấp 1, xã Sơn Đông, Tp Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thọai:  0753 545018.  Fax: 0753 820103.   Email:  sangtaotre2010@gmail.com Điện thoại nóng bình chọn: 0988739732 Email: pvluan8@yahoo.com    website: www.bentre.xudua.com
Tư vấn kỹ thuật: Trần Chí Thanh- Thành viên nhóm STT   Email: info@tct.vn                                                   
 
BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN P.141