Tin Tức & Sự Kiện
DANH SÁCH CÁC BÀI DỰ THI TẠI TRƯỜNG ĐẦU MỐI P.141 – TRƯỜNG TH NGUYỄN TRÍ HỮU, Tp BẾN TRE

DANH SÁCH CÁC BÀI DỰ THI TẠI TRƯỜNG ĐẦU MỐI P.141 – TRƯỜNG TH NGUYỄN TRÍ HỮU, Tp BẾN TRE

5

DANH SÁCH BÀI GIẢNG, NGOẠI KHÓA GIÁO DỤC LIÊM CHÍNH
CHO HỌC SINH DỰ THI CẤP CƠ SỞ DỰ ÁN P/141
to auto -30.6pt; WIDTH: 515.4pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none” border=”1″ cellspacing=”0″ cellpadding=”0″ width=”687″>

TT
Họ và tên giáo viên
Đơn vị
 
Tên bài giảng
1
Nguyễn Thị Diễm Trang
TH Nguyễn Trí Hữu / GV dạy lớp 2
Thật thà, tự trọng
2
Võ Thị Ngọc Thảo
TH Nguyễn Trí Hữu / GV dạy lớp 2
 Giáo dục về lòng trung thực
3
Nguyễn Thị Băng Tâm
TH Nguyễn Trí Hữu / GV dạy lớp 2
 Nhận lỗi và sửa lỗi
4
Nguyễn Văn Sáng
TH Nguyễn Trí Hữu / GV dạy lớp 2
 Biết nhận lỗi và sửa lỗi
5
Nguyễn Thị Kim Phượng
TH Nguyễn Trí Hữu / GV dạy lớp 3
 Giữ lời hứa
6
Võ Thị Trung
TH Nguyễn Trí Hữu / GV dạy lớp 3
 Tiết kiệm
7
Nguyễn Thị Mỹ Tiên
TH Nguyễn Trí Hữu / GV dạy lớp 3
 Tính trung thực
8
Nguyễn Thị Đoan Trang
TH Nguyễn Trí Hữu / GV dạy lớp 3
 Thực hành tiết kiệm
9
Võ Thị Thanh Hồng Loan
TH Nguyễn Trí Hữu / GV dạy lớp 4
 Trung thực trong học tập
10
Huỳnh Thị Yến
TH Nguyễn Trí Hữu / GV dạy lớp 4
 Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ
11
Nguyễn Tuyết Hồng
TH Nguyễn Trí Hữu / GV dạy lớp 4
 Giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng yêu lao động, kính trọng người lao động
12
Phạm Văn Sơn
TH Nguyễn Trí Hữu / GV dạy lớp 5
 Làm theo lời Bác
13
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
TH Nguyễn Trí Hữu / GV dạy lớp 5
 Bác Hồ kính yêu
14
Trần Thị Thu Thảo
TH Nguyễn Trí Hữu / GV dạy lớp 5
 Làm theo lời Bác
15
Đinh Thị Kim Loan
TH Nguyễn Trí Hữu / GV dạy lớp 5
 Giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam
16
Phùng Đức Tài
TH Nguyễn Trí Hữu / TPT Đội
 Điều cần có trong mỗi chúng ta
 
       Tổng số có 16 bài dự thi cấp cơ sở ở trưởng TH Nguyễn Trí Hữu./.
(TN-STT-TH)