Tin Tức & Sự Kiện
Mời quan tâm và tham dự buổi Giao lưu và Giới thiệu tác phẩm “Đi qua trăm năm” của nhà nghiên cứu lão thành Nguyễn Đình Tư

Mời quan tâm và tham dự buổi Giao lưu và Giới thiệu tác phẩm “Đi qua trăm năm” của nhà nghiên cứu lão thành Nguyễn Đình Tư

Xin xem thư mời.. và một số hình ảnh có liên quan của STT Bến Tre…