Tin Tức & Sự Kiện
Mời nộp đề xuất dự án kinh doanh vì mục đích xã hội

Mời nộp đề xuất dự án kinh doanh vì mục đích xã hội

5

GĐ Spark Lê Đình Long đang trao đổi với tình nguyện viên của nhóm STT về ý tưởng nệp đề xuất lên Spark (Ảnh STT)

Trung tâm Tia Sáng đã chính thức công bố đợt mời nộp đề xuất tham gia Chương trình Spark Tiếp sức Nhân rộng Sáng kiến Kinh doanh vì Xã hội 2012.
 
(STT- Nguồn Trung tâm Tia Sáng)