Tin Tức & Sự Kiện
Mời bạn tham gia bình chọn và giới thiệu ảnh cho tập sách Tổng kết P141

Mời bạn tham gia bình chọn và giới thiệu ảnh cho tập sách Tổng kết P141

5

Theo bạn những ảnh nào dưới đây nên đưa vào tập sách? Chọn 5 – 6 ảnh

Ảnh 1:

Chủ đề án đang bảo vệ đề án trước Hội đồng giám khảo

Chủ đề án (bìa trái) bà Victor Kwa Kwa, GĐ WB tại VN và bà Lê Hiền Đức- Người Việt Nam duy nhất cho đến nay nhận Giải thưởng Liêm chính Quốc tế – 2007

th=”400″ height=”300″ src=”/wp-content/uploads/2016/04/NhangiaiVACI2011-468×410.jpg” />

Trưởng nhóm STT (bìa trái) nhận giải thưởng VACI2011

Trưởng BĐH P141 trao đổi với GĐ Cty Nguyên Dung tại VP Dự án

Doanh nghiệp, nhà sư đến với giáo dục liêm chính cho TTN Bến Tre qua P141

Bìa tập sách truyền cảm hứng cho những người tham gia Dự án GDLC-P/141

Sau 7 tháng triển khai (9/3/2012, P141 tạo sức lan tỏa và hiệu ứng tích cực trong đời sống xã hội, đợt tiếp xúc cử trước  trước thềm kỳ họp QH, ngày 10/10/2012, báo Đồng Khởi có tít lớn: – Cử tri kịch liệt lên án tham nhũng!

(BĐH P/141)