Tin Tức & Sự Kiện
LỊCH  HỘI THI CẤP CƠ SỞ – DỰ ÁN P.141

LỊCH HỘI THI CẤP CƠ SỞ – DỰ ÁN P.141

5
TT
Tên trường
Điện thoại, Email
Dự kiến ngày Hội thi cấp cơ sở
1
Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bến Tre
3828446
0909114591
28/04
2
THPT Sương Nguyệt Anh,
0918975630
06/05
3

THPT Nguyễn Ngọc Thăng

vn.van.spgtbt@gmail.com
29/04
4
THPT Lê Anh Xuân
0909206957
7/5
5

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

3849658
16/4
6

THCS Mỹ Thạnh

09039662625 (thầy Quyền)

7/5
7

THCS Mỹ Hóa

0946691009 (Cô Nguyên)
29/04
8

THCS Đại Điền

01258580540 (Thầy Vinh)
26/04
9
THCS Thị trấn Ba Tri
3850600
29/04
10
THCS Châu Hưng
3853507
27/04
11

TH Nguyễn Trí Hữu

3824220
 
28/4