Tin Tức & Sự Kiện
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH

5

STT
Họ và tên
Đơn vị
Chức vụ
ĐT, Email liên lạc
1
Võ Thành Phước
BGH
P.HT
DĐ: 0913658117. – Chủ nhiệm CLB
2
Phạm Văn Luân
P. NCKH-QHQT
PTP
 0988738732.
Email: pvluan8@yahoo.com

– UV ban chủ nhiệm

3
Lê Du Tiệp
//
TP
DĐ: 0918026346.
4
Đặng Vũ Kim Hải
P.HCTH
P. TP

DĐ: 01668508066. – Thư ký CLB

5
 

Lê Minh Tùng

 
K.KTCN
GV
DĐ:
Email: litubi@yahoo.com.vn
6
Phan Thanh Sử
K.CNTT
Q.TK
DĐ: 0918240067
7
Đỗ Xuân Thu
K.SP
Trưởng khoa

DĐ: 0918618222 – Phó – Chủ nhiệm CLB

8
Trương Văn Quan
BGH
P.HT
VP: 3824275; DĐ: 0918056435

Email: bttruongvanquan@yahoo.com.vn

9
Nguyễn Thị Mỹ
P.ĐT
CV
DĐ: 0986566130
 
10
Trần Thành Liễu
 
P.ĐT
P.TP
DĐ:
Email:
11
Phan Văn Ni
K.KTCN
GV
DĐ:
Email: litubi@yahoo.com.vn
12
Huỳnh Thị Kim Tuyến
K.KHXN &NV
GV
 
 
 
P. Quản Trị
 
 
13
Phạm Thị Hồng Yến
Khoa Sư phạm
GV
 

14
Dương Ngọc Duyên
Sở Công thương
Cố vấn Nhóm STT
DĐ: 0913886176
 
15
Trần Văn Vậy
VP UBND tỉnh
P.Trưởng nhóm STT
DĐ: 0907244703

Email: vaycd@yahoo.com.vn

 
16
Nguyễn Duy Linh
Sở Y tế -CCDS tỉnh
P.GĐ/ CC trưởng
DĐ: 0913841705
 
17
Trần Tấn Đạt
TTPC
AIDS tỉnh
Giám đốc
DĐ: 0918364593
 
18
Nguyễn Văn Dũng
//
Trưởng phòng
119
 Trương Văn Quốc
BGH
P.HT
 
220
 Nguyễn Thị Ngọc Hồng  Khoa Tự nhiên  GV  

21

 
 
 
 
           

+ Tham gia CLB, các thành viên làm việc trực tiếp với Cô Adelina.

Email: m.silos.ma@gmail.com     Điện thoại DĐ (Việt Nam): 01668372090

– Giảng viên hỗ trợ chuyên môn: Trần Bảo Duy, Phan Đình Tuấn, Nguyễn Hồng Diễm Trang.

– Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng NCKH-QHQT: 0753545018

     Email: sangtaotre2010@gmail.com hoặc Email: pvluan8@yahoo.com

    Website: www.bentre.xudua.com

– Nội dung sinh hoạt tập trung vào: Học tập, rèn luyện kỹ năng nói, nghe tiếng Anh, luyện phát âm, phản xạ, giao tiếp với người bản xứ, giao lưu văn hóa, làm việc trong môi trường có người nước ngoài, xác lập các nối quan hệ đồng nghiệp, tạo tiền đề kết nối, giao lưu và hội nhập quốc tế.

            – Thời lượng: 2 tiếng/ tuần.

            – Thời gian: từ 18 – 20 giờ chiều tối thứ Ba hàng tuần.

            – Địa điểm: phòng Hội thảo , cơ sở 1, trường CĐ Bến Tre.

+ Để chuẩn bị tốt cho việc tham dự CLB đề nghị các thành viên CLB mang theo sách “New Interchange” I, sách bài học, in màu làm tài liệu học tập trong quá trình sinh hoạt CLB.

Bến Tre, ngày 29 tháng 9  năm 2011

(TH-STT)