Còn 5 tiếng nữa để đăng ký: 25/3 Hội thảo: PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ HIỆN TRƯỜNG HIỆU SUẤT CAO” – DEVELOPING HIGH PERFORMANCE GEMBA CEOs

🔸 Nội dung Hội thảo có 4 chủ đề chính:

+ Vai trò CEO Hiện trường của đội ngũ quản lý xưởng sản xuất
+ Thiết kế hiện trường hiệu suất cao
+ Điều hành hiện trường hiệu quả
+ Phát triển nhân sự cho kết quả bền vững

📌 Đăng ký tham dự tại: http://hoithao-dangky.pnq.com.vn/.