Dự án đã thực hiện
Xa xỉ

Xa xỉ

5

– Trời ơi, quanh năm suốt tháng chứ có phải là ngày một ngày hai đâu. Mà cũng không phải chỉ có mấy con chim ấy. Nào là rắn rùa, cheo, sóc… lúc nào cũng có sẵn hết ông ơi. Ông mà tội nghiệp thì có mà tội nghiệp cả đời!
– Nhưng ông có thấy ai mà ác dữ vậy không? Ai đời để bao nhiêu sinh linh đau đớn chết dần chết mòn như thế. Nó là động vật, nhưng nó cũng là một cơ thể sống chứ bộ! Nhưng tui không nói chuyện đó, chỉ nói theo quan điểm môi trường hiện đại, giết hại động vật hoang dã như thế là tàn phá thiên nhiên, là đánh vào chính cuộc sống của con người!
– Đồng ý với ông. Nhưng coi bộ ông đoi hỏi hơi quá đáng rồi!
– Quá chỗ nào? Hành hạ loài vật như vậy quen đi, con người sẽ ác với nhau hơn.
– Này ông, thời này, lắng nghe nỗi đau của đồng loạicòn là hàng xa xỉ, mấy con chim đó ăn nhằm gì?

(TNVSTT- nguồn báo Đồng Nai)