Tin Tức & Sự Kiện
THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI DỰ ÁN HỘI THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG GDLC CHO THANH THIẾU NIÊN BẾN TRE

THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI DỰ ÁN HỘI THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG GDLC CHO THANH THIẾU NIÊN BẾN TRE

5

Nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các trường chuẩn bị và tham gia cuộc thi cũng như các hoạt động của dự án; Ban điều hành dự án Hội thi TKBGNKGDLC thông tin về Hội thi, lộ trình dự án để các trường, các đơn vị, tổ chức và các nhân quan tâm tạo điều kiện và phối hợp triển khai các hoạt động của dự án:

                               LỊCH LÀM VIỆC CỦA DỰ ÁN
Hội thi thiết kế bài giảng ngoại khóa GDLC cho thanh thiếu niên Bến Tre

 

THỜI GIAN
̣I DUNG
ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI THỰC HIỆN
/PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ
Từ ngày 01- 17/02/2012

– Hoàn tất thủ tục thỏa thuận tài trợ dự án; giải ngân đợt 1.

Khảo sát, cập nhật tình hình, soạn thảo văn bản, xây dựng kế hoạch triển khai dự án. Biên soạn văn bản phục vụ Hội thảo khởi động DA.

Trường CĐ Bến Tre, Cơ sở 1

Thường trực ban điều hành dự án, các bộ phận có liên quan.

 
14g ngày 20/02/2012

 Họp Ban điều hành dự án phân công nhiệm vụ; triển khai kế hoạch chi tiết, lịch làm việc của dự án.

– Thống nhất các cụm, trường tổ chức Hội thi cấp cơ sở.

– Họp báo giới thiệu DA.

Phòng khách Trường CĐ Bến Tre, Cơ sở 1

Lãnh đạo trường, phòng NCKH&QHQT, BĐH Dự án, cơ quan truyền thông.

 
 

8g00  ngày

29/02/2012

– Hội thảo khởi động dự án; chính thức phát động cuộc thi thiết kế bài giảng ngoại khóa GDLC cho thanh thiếu niên Bến Tre.

Phòng Hội thảo, trường CĐ Bến Tre, Cơ sở 1

Lãnh đạo các trường tham gia dự án, các sở, ngành có liên quan,  báo chí; BĐH Dự án, phòng NCKH&QHQT, nhà tài trợ (nếu có).

 

Dự kiến 50 đại biểu.

Tháng 03 và 04/2012

   Tổ chức Hội thi cấp cơ sở.

–    Mua sắm trang thiết bị DA.

–  Vận hành diễn đàn của dự án, bình chọn, giao lưu với tác giả bài dự thi, tổng kết trao giải tập thể, cá nhân đạt giải trong tháng; (dưới dạng Sân chơi, Câu lạc bộ, tọa đàm…).

Các trường tham gia dự án
Ban điều hành, các chuyên gia dự án dự và trao giải ở từng trường.

Theo KH thi cấp cơ sở từng trường, cụm trường.

01 – 16/ 5/ 2012

 – Chuẩn bị thi cấp tỉnh: các trường gửi báo cáo kết quả, băng hình, video clip minh họa cho cuộc thi ở vòng cơ sở ; nộp phiếu đăng ký dự thi cấp tỉnh trước ngày 02/05.

– Chấm thiết kế bài giảng, kịch bản hoạt động ngoại khóa dự thi cấp tỉnh (5-10/5).

 
Trường CĐ Bến Tre, Cơ sở 1.
Các trường tham gia dự án.

Ban điều hành DA

Ban giám khảo, các chuyên gia, tư vấn của DA.

Các trường tham gia cuộc thi cơ sở.

 

Từ ngày 17 – 29/52012

– Hội thi cấp tỉnh (17-19/5)

– Hội thảo sơ kết giữa kỳ DA.

– Thực hiện thủ tục, tập huấn chuyến tham quan, học tập mô hình GDLC (dự kiến Thái Lan).

Giảng đường, HT1, trường CĐ Bến Tre,

Cơ sở 1.

Ban điều hành DA, BGK,thầy cô giáo và HS các trường dự thi, phòng NCKH&QHQT, đại diện các sở, ngành liên quan, báo chí, nhà tài trợ (nếu có)…

 

Dự kiến 500 đại biểu

Từ 24 – 29/6/2012
– Tổ chức tham quan học, tập mô hình GDLC.

– Đánh giá hiệu quả chuyến tham quan, tập mô hình GDLC tại nước ngoài.

Dự kiến 1 trường học ở  Thái Lan.

Các tác giả đạt giải, đại diện dự án.

 
 
 
 
 
Tháng 7 đến 8/2012
 

– Chia sẻ kết quả chuyến tham quan ngoài nước, thu thập ý kiến đóng góp xây dựng tài liệu của Dự án.

– Làm việc với chuyên gia, xây dựng và hoàn thiện Kỷ yếu DA.

Trường CĐ Bến Tre,

Cơ sở 1.

Lãnh đạo các trường tham gia chuyến tham quan, các ngành có liên quan, BĐH Dự án, lãnh đạo và cán bộ phòng NCKH&QHQT, nhà tài trợ (nếu có).

 
Tháng 9 – 10/2012
 
Hội thảo Tổng kết dự án.
– Hoàn thành báo cáo tổng kết dự án gửi về Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng thế giới.

Trường CĐ Bến Tre,

Cơ sở 1.

Lãnh đạo trường tham gia dự án, các ngành liên quan, BĐH DA phòng NCKH&QHQT, nhà tài trợ (nếu có).

 

Ngoài lịch khung trên đây, hàng tuần có lịch hội ý Thường trực BĐHDA, CB kiểm tra DA,  Cố vấn DA vào chiều thứ 2. Hàng tháng họp giao ban BĐH, chuyên gia, tư vấn (theo thư mời riêng) vào ngày 25 lúc 15 giờ 30 – 16 giờ kiểm tra tình hình hoạt động và công khai tài chánh DA – Tháng cuối quí. (nếu trùng ngày nghỉ, dời lên vào ngày kế tiếp).

                                                                                  BĐHDA