Kết nối - Cơ hội hợp tác
“Chương trình Thúc đẩy Phát triển Doanh nghiệp Xã hội”.

“Chương trình Thúc đẩy Phát triển Doanh nghiệp Xã hội”.

5

Với cam kết hỗ trợ các Doanh Nghiệp Xã hội Việt Nam phát triển và hội nhập vào sân chơi quốc tế, CSIP tự hào là đối tác của Quỹ đầu tư thiện doanh LGT để triển khai chương trình đặc biệt này tại Việt Nam. Chúng tôi chính thức xin mời các tổ chức phù hợp có quan tâm đăng ký tham gia chương trình.

Các doanh nghiệp xã hội được lựa chọn sẽ nhận được hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên sâu trong vòng từ 8 – 24 tháng từ mạng lưới của LGT và một nhóm các chuyên gia tại địa phương, nhằm giúp họ xác định và giải quyết các thách thức trong tiến trình phát triển tổ chức. Mỗi doanh nghiệp xã hội sẽ nhận được hỗ trợ tài chính tối đa là $50,000 USD trong năm thứ 1 từ cả LGT và các nhà đầu tư khởi nghiệp (angel investor) tại địa phương để giúp xây dựng hồ sơ năng lực và tiến hành các cải tiến cần thiết cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Các tổ chức phát triển thành công qua chương trình thúc đẩy này sẽ là những ứng viên tiềm năng có thể nhận được tài trợ của Quỹ đầu tư thiện doanh LGT & các nhà đầu tư xã hội khác cho giai đoạn cất cánh.

Mời tham khảo thông tin chi tiết về chương trình trong Tờ thông tin đính kèm. Những tổ chức cá nhân quan tâm vui lòng gửi yêu cầu và hồ sơ đăng ký điền đầy đủ theo mẫu tới ivap@lgtvp.com. Mời tải về mẫu hồ sơ đăng ký tại website www.lgtvp.com/ivap. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký chương trình là ngày 5/3/2012. 

Trân trọng,

CSIP

LGT Venture Philanthropy (LGT VP) là Quỹ đầu tư thiện doanh với sứ mệnh nâng cao chất lượng cuộc sống của những người thiệt thòi, 22 dự án đầu tư xã hội trên toàn cầu (http://www.lgtvp.com/)

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) là tổ chức không vì lợi nhuận thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam. Trong 3 năm qua, CSIP đã trực tiếp đầu tư và hỗ trợ cho 29 doanh nghiệp xã hội Việt Nam.

Thông tin chi tiết tại Đây
Tải mẫu hồ sơ đăng ký tiếng Viêt tại Đây
Tải mẫu hồ sơ đăng ký tiếng Anh tại Đây hoặc tải về từ www.lgtvp.com/ivap

(TH,BT-N.STT-Nguồn CSIP)