Tin Tức & Sự Kiện
Du lịch đất ngập nước: Một trải nghiệm tuyệt vời!

Du lịch đất ngập nước: Một trải nghiệm tuyệt vời!

5


Tuy nhiên, do các hoạt động của con người và tác động của biến đổi khí hậu nên các vùng ĐNN sân chim Vàm Hồ đang có chiều hướng suy giảm tính đa dạng sinh học và các giá trị. Do đó, nếu không có những giải pháp quản lý, bảo tồn hữu hiệu và kịp thời thì hệ thống ĐNN sân chim Vàm Hồ sẽ có nguy cơ giảm sút nghiêm trọng. Đáng kể là ngay cả các hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương gây ô nhiễm nước do việc sử dụng phân bón, hóa chất hoặc nuôi trồng các loài sinh vật ngoại lai thiếu kiểm soát. Bên cạnh đó sự xâm lấn của cây mai dương cũng như các loài thực vật thủy sinh, chắc chắn sẽ ảnh hưởng nặng nề đến đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của cộng đồng người dân địa phương sinh sống ở khu vực sân chim Vàm Hồ.

Theo quan điểm về bảo tồn đa dạng sinh học, các vùng ĐNN ở sân chim Vàm Hồ sẽ có giá trị nhiều hơn nếu giữ chúng ở trạng thái tự nhiên hoặc làm biến đổi không đáng kể. Mặt khác, hệ sinh thái ĐNN ở khu vực sân chim Vàm Hồ rất nhạy cảm, dễ bị thay đổi và có khả năng đảo ngược nếu quản lý không thích hợp. Từ quan điểm này, Ban điều hành dự án Sổ tay Bảo vệ sân chim Vàm Hồ kiến nghị Chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần có một khung chính sách quản lý bền vững, khuyến khích cộng đồng cùng tham gia quản lý và chia sẻ lợi ích nhằm vừa bảo tồn các chức năng và giá trị của hệ sinh thái ĐNN, vừa sử dụng khôn ngoan và bền vững các vùng ĐNN hiện có ở sân chim Vàm Hồ.

Bạn có thể làm gì cho ngày đất ngập nước?

Ngày ĐNN Thế giới 2012 tạo ra nhiều cơ hội để nhiều người hưởng ứng, quan tâm xây dựng chiến dịch cho du lịch ĐNN. Đây là thời điểm nhằm nâng cao nhận thức của mọi người đối với trách nhiệm bảo vệ các vùng ĐNN. Trong đó, du khách đến với những vùng ĐNN phải thể hiện ý thức cá nhân trong các hoạt động riêng lẻ hoặc tập thể. Đây còn là dịp để các công ty lữ hành thực hiện việc bảo vệ môi trường… Ở Đồng Nai, các hoạt động hưởng ứng Ngày đất ngập nước tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng ĐNN. Mặt khác, tăng cường phát triển du lịch cũng như các lợi ích khác nhằm ngăn chặn các mối đe dọa đến sự tồn tại của những vùng ĐNN…