Tin Tức & Sự Kiện
NGUYỀN ĐÌNH CHIỂU VÀ TRƯƠNG VĨNH KÝ- NHỮNG ĐIỀU ÍT ĐƯỢC BIẾT ĐẾN…

NGUYỀN ĐÌNH CHIỂU VÀ TRƯƠNG VĨNH KÝ- NHỮNG ĐIỀU ÍT ĐƯỢC BIẾT ĐẾN…

Nghiên cứu sâu mới nhận ra Trương Vĩnh Ký không chỉ có dịch Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu từ chữ Nôm ra chữ Quốc ngữ… như lâu nay nhiều sách vở đã đề cập đến… trong câu chuyện Trương Vĩnh Ký dịch truyện thơ Nôm Lục Vân Tiên sang chữ Quốc ngữ… quá trình chuyển ngữ này có nhiều điều nay suy ngẫm lại thấy vô cùng vi diệu… chỉ trong năm 1886 Trương Vĩnh Ký đã thực hiện 2 công trình Cours d’Annamite aux elèves Européens – Explication du Lục Vân Tiên (Giáo trình tiếng An Nam dành cho học sinh châu Âu – Diễn giải từ truyện Lục Vân Tiên) và Cours d’Annamite aux elèves Annamites – Explication du Lục Vân Tiên (Giáo trình tiếng An Nam dành cho học sinh An Nam – Diễn giải từ truyện Lục Vân Tiên), Trương Vĩnh Ký đã dành nhiều tâm sức cho tác phẩm nổi tiếng nhất của Nguyễn Đình Chiểu – Lục Vân Tiên theo chúng tôi không phải chỉ dừng lại ở chuyện dịch thuật, nghiên cứu Lục Vân Tiên…. với tinh thần công tâm, khoa học và tư duy lịch sử, tầm nhìn nhân học, gia phả học sâu sắc, Trương Vĩnh Ký đã “chính xác hóa thân thế, gia phả, gia đình” của nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu – tác giả Lục Vân Tiên trong bối cảnh lúc bấy giờ có ý kiến hồ nghi rằng Lục Vân Tiên chỉ là sáng tác tập thể của dòng văn học dân gian, thầy Đồ Chiểu bj mù không thể viết được …. nhìn từ sâu thẳm câu chuyện này mới thấy Trương Vĩnh Ký đã gạn đục khơi trong từ một câu chuyện chưa đến nỗi là oan khiên xoay quanh Đồ Chiểu… để chúng ta có đủ cứ liệu trình UNESCO vinh danh Nguyễn Đình Chiểu là danh nhân văn hóa thế giới. Thế mới thấy nhà bác học lỗi lạc của chúng ta đã quá vãng 125 năm qua … song ông vẫn có những đóng góp cho cuộc sông đương đại từ các trước tác của mình…

(KK- STTBT)

Ảnh minh họa về sự kiện tưởng niệm 186 năm ngày sinh Trương Vĩnh Ký…- Nguồn STTBT

Kỷ niệm 186 năm ngày sinh Petrus Ký qua câu chuyện từ bài học về Lý luận Văn hóa