Tin Tức & Sự Kiện
Mời dự Hội thảo của Quỹ thách thức doanh nghiệp Việt Nam

Mời dự Hội thảo của Quỹ thách thức doanh nghiệp Việt Nam

5

Quỹ Thách thức Doanh nghiệp Việt Nam (VBCF) được thiết kế đặc biệt nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam thực hiện các mô hình kinh doanh sáng tạo cùng người có thu nhập thấp. Mục đích của quỹ là hỗ trợ doanh nghiệp đạt được lợi nhuận trong kinh doanh, đồng thời mang lại tác động tích cực cho xã hội thông qua tạo việc làm và nâng cao thu nhập, cung cấp hàng hóa và dịch vụ với mức giá phù hợp với người có thu nhập thấp. Quỹ VBCF được tài trợ bởi Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh (DFID)
 

Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp ông / bà tại buổi lễ.
 

Trân trọng,
 

 

Ha Thi Ngoc Anh (Ms)
Programme Assistant

Room 103, Building B1, Van Phuc Diplomatic Compound
298 Kim Ma street, Ba Dinh, Hanoi
Telephone: +84 4 37265214

(TNV-STT)

Fax:            +84 4 37265217

Mobile:       +84 (0) 985403500

Email: ahathingoc@snvworld.org / ahathingoc@vbcf.org.vn
Website: www.vbcf.org.vn