DA Dạy Chữ Dạy Nguời
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN  “Hội thi thiết kế bài giảng ngoại khóa giáo dục liêm chính  cho thanh thiếu niên Bến Tre” – (P.141)

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN “Hội thi thiết kế bài giảng ngoại khóa giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên Bến Tre” – (P.141)

5

II- Phạm vi của dự án
– Địa điểm: Tỉnh Bến Tre.
– Đơn vị thực hiện: nhóm Sáng tạo Trẻ, Hội Chữ thập đỏ trường Cao đẳng Bến Tre.
– Cơ quan chủ quản: trường Cao đẳng Bến Tre.
– Đối tượng tham gia: Dự kiến gần 15. 000 thầy cô giáo, HSSV và người dân tham gia trực tiếp và tương tác qua mạng Internet.   
III- Mục đích của dự án
 – Khuyến khích các sáng kiến về GDLC cho TTN, vận động trường học, các tổ chức, cá nhân tham gia GDLC cho HSSV và  TTN.
– Đưa ra được những thiết kế bài giảng, hoạt động ngoại khóa GDLC trong nhà trường mang tính hình mẫu.
– Gắn kết các cá nhân, tổ chức, cộng đồng cùng nhà trường tham gia GDLC cho HSSV và TTN nhằm hướng tới một xã hội không tham nhũng.
IV- Đầu ra dự kiến
– Hội thảo phát động hội thi
– Vòng sơ khảo, cuộc thi cấp trường, ít nhất có 30 trường tham gia
– Vòng chung khảo cuộc thi cấp tỉnh, ít nhất có 11  trường tham gia
– Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm GDLC cho thanh thiếu niên trong và ngoài nước
– Một tập kỉ yếu tập hợp các thiết kế bài giảng, hoạt động ngoại khóa GDLC trong nhà  trường từ cuộc thi. 
– Cơ sở dữ liệu về GDLC được hình thành và góp phần thúc đẩy việc ứng dụng vào các    chương trình giáo dục chính qui và không chính qui
–    Trao giải Hội thi – Tổ chức chuyến tham quan học tập nước ngoài (dự kiến Cam Pu Chia hoặc Thái Lan) Tổng kết cuối kỳ dự án. 
V- Kết quả dự kiến
Hội thi sẽ đem lại cả kết quả ngắn hạn và dài hạn.
– Kết quả ngắn hạn:
–    Kết nối sáng kiến tổ chức Hội thi với những chương trình hành động PCTN của các cơ quan chức năng, ngành giáo dục, tổ chức đoàn thể xã hội, trường học…
–    Nâng cao nhận thức của nhà trường, gia đình và cộng đồng về tầm quan trọng của GDLC và PCTN cho TTN;
–    Cuộc thi thu hút được các bài dự thi, những bài được lựa chọn là những bài giảng mẫu tạo cơ sở thúc đẩy hoạt động ngoại khóa GDLC, PCTN.
– Kết quả dài hạn:
–    Mô hình giáo dục GDLC cho TTN được triển khai và nhân rộng cả trong và ngoài tỉnh; góp phần thúc đẩy thực thi Công ước Liên hiệp quốc về PCTN tại Việt Nam.
–    Mối quan hệ hợp tác giữa Nhóm STT, trường CĐ Bến Tre, tỉnh Bến Tre và các đối tác, nhà tài trợ tiếp tục phát triển; các bên cùng đúc rút bài học kinh nghiệm và các điển hình thành công trong công tác thanh niên và phòng chống tham nhũng;
–    Mạng lưới bao gồm các trường học, cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm và sẵn sàng hỗ trợ GDLC, PCTN trong thanh niên được xây dựng và mở rộng, tạo cơ hội hợp tác trong tương lai cho tỉnh Bến Tre, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước về GDLC và PCTN cho TTN.
VI- Lộ trình triển khai
1-    Kế hoạch truyền thông : Từ 15/02 – 15/03/2012
2-    Kế hoạch hậu cần : Tháng 03- 06/2012
3-    Kế hoạch hoạt động chính
1-    Từ 1 – 17/02/2012:
– Hoàn thành ký các văn bản thoả thuận với nhà tài trợ.
– Cập nhật tình hình, soạn thảo kế hoạch, liên hệ cơ quan chức năng, các trường, tổ chức có cùng mối quan tâm thống nhất kế hoạch triển khai dự án, triển khai các họat động chuẩn bị phát động Hội thi.
2- Từ 21 – 28/02/2012:
– Hoàn thiện kế hoạch, khảo sát thực địa, triển khai công tác chuẩn bị, hoàn thành và kiểm tra công tác chuẩn bị. Tổ chức các hoạt động truyền thông và gửi thư mời, thể lệ Hội thi, hỗ trợ và tham dự Hội thi cấp cơ sở….
3- Ngày 09/03/2012: Hội thảo chính thức khởi động Dự án, phát động Hội thi Thiết kế bài giảng, ngoại khóa GDLC cho TTN Bến Tre.  Ngày 20/03/2012: Họp BTC Hội thi cấp tỉnh, ký ghi nhớ tổ chức Hội thi cấp cơ sở và và tập huấn triển khai hội thi cấp cơ sở.
4- Tổ chức Hội thi cấp cơ sở: từ tháng 03  đến 05 /2012, 11 trường tổ chức Hội thi; Ban điều hành, các chuyên gia  dự án dự và trao giải ở từng trường. Công bố kết quả Hội thi cấp cơ sở.
5- Ra mắt website của dự án, tổ chức bình chọn, giao lưu, tương tác với tác giả các bài dự thi từ tháng 04/2012, hàng tháng tổng kết trao giải cho 3 tập thể, cá nhân đạt giải trong tháng; Tạo cơ hội giao lưu, thúc đẩy GDLC, PCTN trong TTN (dưới dạng Sân chơi, Câu lạc bộ, tọa đàm…).
   + Tập trung chuẩn bị thi cấp tỉnh: đầu tháng 5/ 2012, các trường điểm gửi báo cáo kết quả, băng hình, video clip minh họa cho cuộc thi ở vòng cơ sở, nộp đăng ký dự thi cấp tỉnh trước ngày 11/05/2012.
6- BGK chấm thiết kế bài giảng, kịch bản hoạt động ngoại khóa từ ngày  14 – 17/05/2012.
7- Hội thi vòng chung kết cấp tỉnh: 1 ngày; dự kiến từ 18 đến 20 tháng 05/2012;
8- Hội thảo sơ kết giữa kỳ DA, trao đổi rút kinh nghiệm các đơn vị có bài dự thi; Hội thảo thống nhất kế hoạch và tập huấn trao giải thưởng bằng chuyến tham quan học tập mô hình GDLC, PCTN ở nước ngoài (dự kiến Cam Pu Chia hoặc Thái Lan): 1 ngày; dự kiến 19/05/2012:
 + Chia sẻ thêm về liêm chính, tham nhũng cho đại diện các trường giúp đại diện các trường hiểu hơn về tác  hại của tham nhũng và tầm quan trọng của giáo dục liêm chính cho HSSV, TTN.
          + Triển khai tập huấn, chuẩn bị hậu cần, truyền thông, công tác tổ chức… cho chuyến đi thăm quan học tập mô hình GDLC và PCTN ở nước ngoài.
9- Tổ chức trao giải thưởng chính thức bằng Chương trình tham quan học tập mô hình GDLC và PCTN ở  nước ngoài;  dự kiến từ 24– 29/6/2012: tại Cam Pu Chia hoặc Thái Lan.
10. Tháng 7 – đến tháng 9 /2012: Mở diễn đàn trên website của dự án chia sẻ kết quả chuyến học tập mô hình ngoài nước, thu thập ý kiến đóng góp xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn Thiết kế bài giảng phục vụ ngoại khóa GDLC cho TTN.
     +  Làm việc với chuyên gia của dự án, chia sẻ sổ tay GDLC cho TTN.
+  Dự kiến tháng 10/2012: Hội thảo giới thiệu quá trình xây dựng sổ tay GDLC cho TTN và tài liệu hướng dẫn Thiết kế bài giảng phục vụ ngoại khóa GDLC cho TTN trong 11 trường và các nhà tài trợ, các cơ quan chuyên môn của dự án. 
+ Tổng kết  – Nhân rộng dự án.
VII- Ngân sách thực hiện dự án
        Tổng kinh phí dự án: 327.760.200 đ (Ba trăm hai mươi bảy triệu, bảy trăm sáu mươi ngàn, hai trăm đồng). Kinh phí từ giải thưởng VACI2011 là 288. 760.200 đ (Hai trăm tám mươi tám triệu, bảy trăm sáu mươi ngàn, hai trăm đồng). Kinh phí đối ứng: 39.000 000 đ (Ba mươi chín triệu đồng). – Có phụ lục kế hoạch sử dụng kinh phí riêng.
VII-  Liên hệ
 Ban điều hành dự án
– Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh
– Địa chỉ: phòng NCKH-QHQT Trường Cao đẳng Bến Tre, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: (0753) 45018  Fax:  (0753)820103. Email: sangtaotre2010@gmail.com
– Trưởng ban ĐHDA: Phạm Văn Luân, phó trưởng phòng Nghiên cứu Khoa Học – Quan hệ Quốc tế;  Điện thoại : 0988 739 732. Địa chỉ Email: pvluan8@yahoo.com
– Điều phối viên DA: Nguyễn Văn Vũ Hùng, chuyên viên phòng Nghiên cứu Khoa học – Quan hệ Quốc tế;   Điện thoại:  0915 737 884.  Địa chỉ Email: vuhungcdbt@yahoo.com.vn 
11 Ban tổ chức cuộc thi cấp cơ sở ở 11 trường đầu mối của Hội thi
 BĐH DA