Dự án PARAFF/C1-082
Góc nhìn BHYT của cộng tác viên C1-082 tháng 9/2014

Góc nhìn BHYT của cộng tác viên C1-082 tháng 9/2014

5
1. Bệnh nhân vào khám bệnh, bác sĩ kêu nhập viện, bệnh nhân nói để về nhà lấy tư trang và gọi người thân, bác sĩ (thái độ cáu gắt – thảy trả sổ khám bệnh – nói) VỀ ĐI!

2. Bà cụ 86 tuổi lẩm cẩm đi đứng loạng choạng làm ngã bình oxy, bị y tá mắng cho (cả bà cụ lẫn người nhà). Thiết nghĩ rằng bà cụ này hoặc người nhà có muốn bình oxy ngã thế chăng? ??!!! Mắng như vậy bình oxy đứng dậy chắc?

3. Đi đâu cũng gặp một số người hách dịch, khó chịu, áp lực càng tăng khi đi đến bệnh viện và trong vai bệnh nhân BHYT !
Thế mới hay, luật có, người thực thi nhưng không phải như thế đã đủ cho luật đi vào đời sống, người dân vẫn chưa được an vui khi đến bệnh viện???
Bến Tre, tháng 9/2015
CTV: Lê Quốc Sự