Dự án PARAFF/C1-082
Nhắn bạn

Nhắn bạn

5 Mấy lời nhắn bạn nhỏ to
Tham gia bảo hiểm đặng cho vẹn toàn
Bảo hiểm y tế đàng hoàng
Lợi nhà, ích nước muôn ngàn niềm vui
Bạn ơi nghe nhé lời tôi
Cùng đi vận động tức thời mẹ cha
Chuyện cần đâu phải sai ngoa
Trẻ đóng bảo hiểm, tuổi già yên tâm
Bao giờ bảo hiểm toàn dân
Là vui lúc ấy xóm – gần làng xa
Mấy lời nhắn bạn cùng ta
Tham gia bảo hiểm mới là yện tâm…

Bến Tre, tháng 9/2014
Du Tiệp