Tin Tức & Sự Kiện
Đền thờ Cụ Huỳnh Tấn Phát chưa được quan tâm đúng mức

Đền thờ Cụ Huỳnh Tấn Phát chưa được quan tâm đúng mức

5

Vì thế, đền thờ thường xuyên đóng cửa, gây trở ngại việc thăm viếng của các đoàn khách tham quan. Ngoài ra, lối đi vào và nền của đền thờ đang xuống cấp nhưng chưa được sửa chữa. Thùng công đức của đền thờ, mục đích là để khách thăm viếng tự nguyện đóng góp kinh phí duy tu đền, từ khi lập (khoảng năm 2003) cho đến nay chưa được mở, chìa khóa do người quản lý Bảo tàng tỉnh giữ. Thực trạng này đã gây bức xúc không ít người dân địa phương.


Đình Tân Hưng bên cạnh
đền thợ Cụ Huỳnh Tấn Phát
Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Duy Phương – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Ý kiến phản ánh của người dân xã Châu Hưng về đền thờ Cụ Huỳnh Tấn Phát là đúng. Theo phân cấp, di tích đền thờ Cụ Huỳnh Tấn Phát do tỉnh quản lý. Tuy nhiên, để thuận tiện trong công tác quản lý, Sở phân công cho chính quyền địa phương trông coi. Trong thời gian qua, việc quản lý đền thờ chưa được quan tâm đúng mức, dù Sở đã có làm việc với UBND xã về vấn đề này. Việc quản lý thùng công đức của đền, chúng tôi sẽ xác minh lại.Trong thời gian tới, để công tác quản lý di tích đền thờ Cụ Huỳnh Tấn Phát nói riêng, các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh nói chung được chặt chẽ hơn, Sở sẽ hệ thống và củng cố lại các khu di tích cũng như phân cấp quản lý và có chế độ phù hợp, nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lịch sử và đồng thời khơi dậy tiềm năng du lịch của tỉnh nhà.


Hội CTĐ tỉnh, nhóm STT Bến Tre viếng đền thờ cụ Huỳnh Tấn Phát

(TVNg, STT, ảnh STT)