Dự án đã thực hiện
Danh sách trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang sống tại chùa Phật Minh, Giao Hòa, Châu Thành

Danh sách trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang sống tại chùa Phật Minh, Giao Hòa, Châu Thành

5DANH  SÁCH TRẺ EM NƯƠNG TỰA TẠI  CHÙA PHẬT MINH

 1. Lê Thị Kim Thanh
 2. Nguyễn Thi Như Ý
 3. Ngô T Bích Loan
 4. Hòang Kim Thu
 5. Trịnh Thị Thu Thanh
 6. Lê Thị Mỹ Lệ
 7. H’ Liêm Bkrông
 8. Nguyễn Thị Nguyên
 9. Nguyễn T Hồng Ngọc
 10. Nguyễn T Thanh Chi
 11. Nguyễn Thanh Tịnh
 12. Phan Thị Thủy Tiên
 13. Trần Thị Hậu
 14. Dương T PhươngThảo
 15. Lương Quang Tuấn
 16. Lương Quang Tú
 17. Lương Quang Khang
 18. Phạm Kim Hải
 19. Tôn Thất Tân
 20. H’ Út Bkrông
 21. Phan Đức Mỹ
 22. Nguyễn Thanh Tâm
 23. Phạm Anh Lực
 24. Hoàng Thị Phượng
 25. Hoàng Thị Tươi
 26. Hoàng Thị Oanh
 27. Hoàng Thị Yến Nhi
 28. H’ Nhi Bkrông
 29. H’ Lan Bkrông
 30. Phan Đức Nhựt
 31. Nguyễn Thanh Thủy
 32. R’ Chăm H’ Bé
 33. R’ Chăm H’ Thơm
 34. R’ Chăm H’ Sách
 35. R’ Chăm H’ Thiêm
 36. Y Zôn Ê Ban
 37. Y Zôi Ê Ban
 38. Nguyễn Ngọc Thành
 39. Nguyễn Minh Trung
 40. Lê T Hồng Ngân                 
 41. Lê T Hồng Hà                     
 42. Lê Xuân Linh
 43. Y Man
 44. Nguyễn Minh Thiện
 45. H’Chăm H’Em
 46. Nguyễn Đức Lộc
 47. K’Pả H’Na
 48. K’Pả H’Nghi
 49. K’Pả H’Hân
 50. R’Ma H’Si La
 51. R’Ma H’Sa Ra
 52. Nguyễn T Tố Quyên
 53. Lê Văn Đan Huy
 54. Y Hiếu
 55. Đinh Văn Lưu
 56. Mai Quang Minh
 57. Lê Thi Hoàng Mai
 58. Nguyễn Minh Trí
 59. H’ Nga Y Ban
 60. Nguyễn Minh Dân
 61. Y Khôn Ê Ban
 62. Chung Thị Diễm Dương
 63. Lương thị Hoa
 64. Nguyễn Thị Linh
 65. Chung Thị Hà Nhi
 66. Nguyễn Đình Tiễu
 67. Nguyễn Đình Huân
 68. Nguyễn Phương Nam
 69. Nay H’ Sao
 70. Lê Thị Diễm
 71. Nay Y Sum
 72. Ni Sĩ Phàn
 73. Trần Minh Trúc
 74. Trần Thị Mỹ Duyên
 75. R Chăm H Quý
 76. Hoàn Thị Canh
 77. H’ Mỹ Thắm B’Krông
 78. RChăm H’ Lan
 79. RChăm H’ Nhi
 80. RChăm H’ Em
 81. RPã H’ Na
 82. Nguyễn Ngọc Thảo
 83. Tân Thất Tân
 84. Nguyễn Đức Lộc
 85. RChăm Y Đai
 86. RChăm Y Hiếu
 87. Phan Đức Mỹ
 88. Y Huy Brông
 89. Hữu An Lạc
 90. Nguyễn thị Huyền
 91. Nguyễn Thị Tuyền
 92. Nguyễn Ngọc Danh
 93. Nguyễn Ngọc Canh

                                    (TNV-STT)