Dự án đã thực hiện
Chữ ký đầu đời

Chữ ký đầu đời

5

Việc làm cam kết như thế cũng là giải pháp để giáo dục học sinh chứ có gì đâu ông!
 Tôi đồng ý với ông. Nhưng cho tôi hỏi tiếp, ông biết ký tên từ khi nào?
 Làm sao mà nhớ được!
Ông không nhớ chữ ký đầu tiên trong đời của ông xuất hiện lúc nào, tui cũng vậy nhưng ông và tôi khi mới vào lớp một chắc chắn là chưa biết ký tên và cũng chưa thể hiểu ý nghĩa cái chữ ký là gì. Tại sao nhà trường lại bắt cháu tôi phải ký trong tờ cam kết ấy?
 Ủa cháu mới vào lớp một à? Trời đất, lớp một thì nói còn chưa ra câu cú, đến cái tên mình còn chưa viết đúng sao lại bắt con nít ký vào cái tờ giấy mà chính chúng đọc còn phải đánh vần ê a và chả hiểu vậy hè?

(TNVSTT dẫn theo BA PHA)