Dự án PARAFF/C1-082
Hội thảo khởi động và tập huấn chuyên môn dự án nghiên cứu về Bảo hiểm y tế (C1-082)

Hội thảo khởi động và tập huấn chuyên môn dự án nghiên cứu về Bảo hiểm y tế (C1-082)

5 Theo đó, dự án sẽ được thực hiện trong vòng 10 tháng trên địa bàn tỉnh Bến Tre với các hoạt động chính gồm. Điều tra, đánh giá thực trạng công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường, cụ thể là Luật Bảo hiểm Y tế với sự tham gia trực tiếp của ít nhất 700 người dân. Tổ chức 3 diễn đàn, 5 cuộc thi, 5 hội thảo “mở” được triển khai theo định hướng nâng cao nhận thức, năng lực của tổ chức Hội Chữ thập đỏ và nhóm nghiên cứu trong trường ĐH-CĐ, các hoạt động có tính tương tác cao, huy động HSSV, người dân tham vấn ý kiến dự thảo bổ sung, sửa đổi một số điều luật về BHYT. Xây dựng bộ tài liệu chưa từng có ở Bến Tre – Sổ tay cẩm nang “HSSV, người dân Bến Tre tiếp cận tham vấn pháp luật về BHYT” là sản phẩm của cuộc khảo sát, hội thảo và các diễn đàn, cuộc thi của dự án. Kết nối mạng lưới nâng cao năng lực giám sát và tham vấn ý kiến người dân trên lĩnh vực BHYT. Tìm kiếm, phát hiện và giới thiệu những giải pháp, mô hình, ý tưởng sáng tạo, kết nối mạng lưới các đơn vị cùng mối quan tâm giúp người dân có cơ hội và môi trường tiếp cận, tham vấn ý kiến thúc đẩy nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật, đóp góp tích cực và hiệu quả vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.
Kết quả dài hạn mà dự án hướng đến là với mạng lưới 20 tổ chức, trường học, cá nhân có cùng mối quan tâm “Thúc đẩy sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình của cơ quan chức năng” được hình thành và phát triển trong tương lai gắn kết với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Phát biểu tại buổi hội thảo đa số các ý kiến đều cho rằng đây là một dự án thiết thực, gần với thực tế địa phương. Tuy nhiên, để dự án thành công thì đòi hỏi phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành có liên quan. TS. Võ Thành Phước, Phó Hiệu trưởng nhà trường thay mặt cơ quan chủ quản dự án đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của quý đại biểu và hứa sẽ nghiên cứu, kết nối, hợp tác trong qúa trình triển khai hoạt động dự án nhằm tạo nguồn lực thúc đẩy tham vấn ý kiến luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật về BHYT thông qua nghiên cứu, góp phần cùng tỉnh nhà có những đóng góp xứng đáng cho Quốc hội khi thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT trong thời gian tới.
(TCT)